0
sync logo
SYNCBlog מוביל איכות

למה לי ״מוביל איכות״?

אוגוסט 2023

השאלה הראשונה שאני תמיד שואל ארגונים, חברות ומפעלים בתחילת הדרך המשותפת שלנו היא ״מה אתם צריכים להוביל בתהליכי הבטחת האיכות?״. התשובות תמיד מפתיעות אותי.
אם אנסה לסכם את סך התשובות לאחת יחידה, זו תהיה ״יותר תפוקות, פחות תשומות״.

השאלה השנייה שלי היא ״למה אתם רוצים מוביל איכות חיצוני?״. כאן התשובות עוד יותר מפתיעות אותי, אבל שוב, אם אנסה לסכם את סך התשובות לאחת יחידה, היא תהיה ״תפוקה גבוהה יותר בפחות תשומות״.
מבולבלים? גם אנחנו 🙂 לכן אפרט חלק מהתשובות ואם נראה לך שגם אצלך בארגון זה כך, אשמח להרחיב מולך בשיח פתוח את התוכן הבא:

הצלחה ואיתנות פיננסית. גורמים רבים משפיעים על הצלחה ואיתנות פיננסית, החל מניהול, אסטרטגיה, רלוונטיות, ממשקים ועוד...
זה לא סוד או סיסמה, צמצום תשומות והפחתתת עלויות, תוך הרחבת תפוקות בניהול יעיל ואפקטיבי, הם בליבת היסודות של כל ארגון להצלחה ואיתנות פיננסית.
כאן בדיוק נכנס מוביל האיכות כחלק מהפעילות שלו, אשר מהווה שובר שוויון.
מוביל איכות במסגרת מיקור חוץ מוזיל עלויות וחוסך בהוצאות, ובאותה נשימה מעניק את כלל מרכבי האיכות באופן מקצועי, יעיל ואפקטיבי.

נפח הפעילות של מהנדס הבטחת האיכות, ארגון ושיטות, במסגרת מיקור חוץ נקבעת פרטנית כ- Tailormed בהתאם למאפייני הארגון וצרכיו.
מאפייני הארגון הינם נגזרת אופי הפעילות (כגון פיתוח, ייצור, שיווק, שירות וכד׳), תהליכים מרכזיים, מגוון המחלקות, מטרות ויעדי הארגון, ממשקים פנימיים וחיצונים.

שיפור תהליכים פנים ארגוניים. מוביל איכות בא עם רקע מקצועי ממוקד, עם ניסיון רוחבי ומגוון מתעשיות דומות ושונות, גורם אוביקטיבי ללא מעורבות פנים ארגונית והכי חשוב עם מיקוד לתוצר המבוקש.
במסגרת תהליך העבודה מוביל האיכות יגדיר ביחד עם הארגון את תכנית העבודה ואת המשימות והמטרות הנדרשות במסגרת העבודה השוטפת - ויפעל לפיה.

דיווח ושקיפות התקדמות תהליכי האיכות. בשל מעורבותו הבלתי תלויה של מוביל האיכות והאחריות האישית כגורם חיצוני לארגון, פעילותו ודיווחיו חשובים לו במידה שווה לארגון.
על כן, הדיווח הנו רציף ועקבי ומספק תועלת הדדית ומועילה בכך שרואים את התקדמות התהליכים אותם מוביל האיכות מקדם ביחד עם הארגון.

 

אם ננסה לפרט את הנושאים והטיפולים אשר בליבת פעילות מוביל האיכות, בעיקרם:

 • תהליכי ניהול, הבטחת ובקרת האיכות בארגון.
 • הגדרת תהליכי עבודה ופיקוח על ניהול מערך האיכות.
 • ניתוח תהליכים, חוזקות וחולשות, תוך יצירת תהליכים להבטחת איכות.
 • ניטור פעילות, שקיפות הנתונים והנגשה לגורמים הרלוונטיים לשם קבלת החלטות להמשך פעילות.
 • איש הקשר מול גורמי חוץ הרלוונטיים למערך תקני האיכות (ISO, AS, HACCP וכד׳) להם מוסמך הארגון.
 • הדרכה, ליווי והטמעה של תהליכי האיכות למנהלים ולעובדים.
 • מענה לסוגיות ונושאים בתחום האיכות.
 • טיפול באירועי איכות ופעילות מתקנת.

אז, ״למה לי מוביל איכות״?

 • מענה מקצועי בתקציב נמוך יותר. חיסכון כספי משמעותי.
 • יותר תפוקות, פחות תשומות.
 • שיפור מתמיד כדרך חיים ולא כסיסמא.
 • באיכות יש קיצורי דרך, בתנאי שיודעים לאן רוצים להגיע...
 • ולא פחות חשוב... ביטחון מקצועי ושקט נפשי.

 

לסיכום, פעילות הבטחת האיכות הנה משמעותית והכרחית לכל ארגון, ללא תלות בסוג הארגון, אופי הפעילות או כמות העובדים. מהנדסי הבטחת האיכות בסינק פרויקטים בעלי ניסיון רב ויגיעו ממוקדים במטרה להוביל את האיכות אצלך בארגון.
ובפעם הבאה שאתם שוקלים האם לנצל את משאבי הארגון וכוח האדם הקיים או לפנות לסינק פרויקטים כגורם חיצוני שיוביל את תהליכי האיכות, אנו ממליצים לכם לפנות אלינו ולהיוועץ קודם קבלת ההחלטה. תתפלאו כמה אנחנו רוצים לשתף בידע המקצועי שלנו...

בהצלחה.

צרו קשר
cross
0
  Empty cartBack to shop