ISO 14001
מה זה ISO 14001?

תקן ISO 14001:2015 הנו תקן בינלאומי לניהול סביבתי, אשר מטרתו היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה.

כיום, כשהמודעות לאיכות הסביבה הולכת וגוברת, מערכת לניהול הסביבה טובה לא רק לייעול וחסכון, אלא גם לפיתוח עסקי.

מסקר שנערך בתחום התברר כי יותר ויותר צרכנים מעדיפים להתקשר עם ארגונים שאינם מזהמים לסביבה, ויתרה מכך – תורמים לסביבה. העדפה בולטת היא לבעלי הסמכה לתקן ISO 14001.

אין ספק שהסמכה לתקן איזו 14001 מהווה הצהרה בינלאומית לכך שהארגון שם את איכות הסביבה כערך עליון בפעילותו, ונוקט באמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה.

תהליך הסמכה לתקן ISO 14001
תהליך הסמכת תקן 14001 ISO:

שלב 1 - הבנת הסביבה בה מתקיים הארגון ותהליכי העבודה לפיהם פועל.

שלב 2 - נגדיר את שיטות העבודה, לפיהם מתקיים הארגון, בשפה ברורה ומתאימה לכל עובדי הארגון ולדרישות התקן.

שלב 3 - "יישור קו" של תהליכי העבודה שהעובדים מכירים, בשילוב התייחסות לתהליכי האיכות שאותם נשלב במסגרת פעילות הארגון.

שלב 4 - הכנות אחרונות לקראת מבדק התעדה (= הסמכה) וסקירת השלמות ופערים שהוגדרו לצורך התאמה לדרישות התקן.

שלב 5 - סוקר מטעם מכון התעדה יגיע ויסקור את מערכת ניהול האיכות בארגון ולפי המבדק שיקיים, יקבל הארגון תעודה לפי תקן ISO 14001:2015 .

שלבים בהסמכה לתקן ISO 14001
ניהול סביבתי תקן ISO 14001
תועלות ניהול סביבתי באמצעות ת"י 14001:2015 ISO:

ביטחון של לקוחות הארגון ובעלי עניין אחרים בכך שהארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה.

* מאפשר ללקוח לזהות את הארגון כידידותי לסביבה.

* ניהול סביבתי משפר את עמדת הארגון בפני רשויות החוק בכל הקשור לסביבה.

* ניצול הזדמנויות לשימוש יעיל במשאבים וחסכון בתשומות כגון: חשמל, מים, חומרי גלם וכו'.

* הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר לדרישה הבסיסית של התקן).

קרא עוד אודות הנושא בבלוג: מהי מערכת ניהול סביבתי ולמה היא חשובה לארגון שלך?

בין לקוחותינו

איתן ספקים
צפריה מערכות
תה סרמוני