בטיחות בעבודה – ארגון הפיקוח

מפעלים יצרניים, חקלאות, מוסדות לימוד, בתי מסחר ועוד, נדרשים היום למנות ממונה בטיחות, תפקיד מוכרז שדורש כשירות גבוהה, והכשרה מתמדת.

החוק מגדיר באופן מפורש אלו מקומות עבודה מחויבים להעסיק ממונה בטיחות בעבודה. למשל, כל מפעל המחזיק ב- 50 עובדים או יותר, רשויות מקומיות, עבודות בניה, כימיה, פרמצבטיקה ועוד. חשוב לציין שלא מעט מקומות עבודה שלא מחויבים להחזיק 'ממונה בטיחות', עושים זאת על דעת עצמם, ולמען בטחונם ובטחון עובדיהם.

safety gd272755af 1920
• שמירה על בריאות העובדים ועל התחושה החיובית שלהם במקום העבודה (מישהו שומר עלינו)
• הפחתת סיכונים
• פרוטוקול נהלי והוראות בטיחות
• איתור מפגעים ונקודות כשל
• שגרת בדיקות רפואיות
• תוכניות למצבי חירום
• בדיקות תקופתיות של ציוד, נהלים, וסקרים
לרכז, לתכן ולוודא. בנוסף לבדוק ולנטר פעילות עתידית

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996

סינק פרויקטים מלווה ארגונים ומפעלים ייצרניים כבר 20 שנה
מיטב מהנדסי האיכות, לטובת השקט שלכם
ליווי שוטף
כתיבת נהלי עבודה מותאמים
ייעול תהליכים בתחום הבטיחות

טבלה לחישוב מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות של ממונה על הבטיחות על פי נקודות הסיכון

תנו לנו להוביל אתכם בדרך הנוחה והבטוחה

בין לקוחותינו

איתן ספקים
תה סרמוני
צפריה מערכות