עולם התעשייה משתנה, שיטות העבודה מתחדשות, ציוד העבודה והמכשור שמוכרים לנו מתחלפים בטכנולוגיות חדשות ואם כל זה לא מספיק – אז מדי בוקר צצים סוגים חדשים של סיכונים בפעילות היומיומית שלנו.

כל אלו הובילו את עולם התעשייה אל הצורך ביצירת שיטה מאגדת לנושאי הבטיחות והבריאות בעבודה (בב"ת) בכדי להציב הכרח לכך שניהול הבטיחות ובריאות בעבודה יהווה חלק בסיסי וישים במערכת הניהול הכוללת בארגון שמטרתה להקל על ניהול הסיכונים הקשורים בפעילות הארגון ולמנוע ככל הניתן תאונות ומפגעי עבודה.

כאשר ארגון מחליט (גם אם מחויב) ליישם תקן OHSAS 18001 במסגרת פעילותו, הקמה והפעלה של מערכת כזו היא יוזמה חיובית ומבורכת שמשמעותה לקיחת אחריות על תהליכי מניעה של תאונות ואירועי בטיחות ובריאות אחרים.

הקו המנחה בתקן כולל חמש מפתחות יסוד: מדיניות, ארגון, תכנון, ביצוע, הערכה ופעולה לשיפור. גישה מערכתית זו משלבת איתור היבטי בטיחות, זיהוי סיכונים והערכתם, מניעה ובקרה שלהם, וכל זאת כמובן מתוך דאגה לבטיחות ובריאות העובדים (והאורחים) בארגון.

לחץ למידע אודות תקן ISO 45001 - התקן החדש לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

שלבי יישום התקן:

תהליך הטמעה של תקן בטיחות ובריאות בעבודה – OHSAS 18001, נעשה לפי שלבים הבאים:

1. הבנת המרכיבים העיקריים בפעילות הארגון שמקושרים (משפיעים / מושפעים) לתחום הבטיחות והבריאות בעבודה.

2.זיהוי והערכת הסיכונים בפעילות הארגון ויצירת שיטה לבקרה ושליטה בהם.

3.הגדרת נהלים מבוססים על פעילות הארגון בתחום הבטיחות, מרכיבי הבטיחות והסיכונים בארגון.

4.שיתוף והדרכת העובדים.

5.יישום ניהול הבטיחות בארגון (תיעוד, מעקב, חקירת אירועים, הפקת לקחים וכד').

6.מבדק התעדה ולאחריו קבלת ההסמכה לתקן OHSAS 18001.

מי דורש הסמכה לתקן OHSAS 18001?

התקן נדרש במדינות רבות בשם זה, ובחלק ממדינות העולם מוכר בגרסה מקומית בשמות שונים אחרים, לדוג': BS 8800 בבריטניה, UNE 81900 בספרד, UPR 5001 בהולנד, AS 1470 בנורווגיה. למרות זאת, לכולם ברור שניהול בטיחות ובריאות בעבודה הוא הכרח ועל כן דורשים זאת לעיתים מארגונים שעובדים עמם (בין אם פועלים בתוך המדינה ובין אם מייבאים לאותה מדינה) להציג הסמכה לתקן בטיחות.

כיצד מקבלים הסמכה לתקן OHSAS 18001?

המומחים שלנו בסינק פרויקטים יעמידו לרשותך את הידע והניסיון שצברנו בארגונים רבים שבהם סייענו להטמיע את תקן OHSAS 18001 ותקני איכות רבים נוספים.

תהליך ההסמכה לקבלת תקן OHSAS 18001 מתחיל בהטמעה שיטתית של תהליכי עבודה בקרב כלל הגורמים הפעילים בארגון וקשורים לבטיחות (הנהלה, רכש, תפעול, ייצור ועוד). לאחר מכן נערכת סקירה על ידי גורם חיצוני מוסמך, במטרה לוודא עמידה בדרישות התקן.

לאחר קבלת התקן, ממשיכה לפעול בארגון מערכת שיטתית למדידה וניתוח, כדי לוודא עמידה רציפה בעקרונות התקן לאורך זמן. ארגונים רבים עורכים מעת לעת סקירות חיצוניות נוספות, כדי להבטיח עמידה בתקן ושיפור מתמיד