מה זה תקני ISO?

תקני ISO הינם תקנים לניהול איכות. התקנים מגדירים יעדים ודרכי פעולה הניתנים ליישום בכל עסק, ללא תלות בתחום עיסוקו ובגודלו.

תקני ISO פורסמו על ידי ארגון התקינה הבינלאומי והם מובילים בעולם בתחומים רבים.

הליך ההסמכה לכל אחד מתקני איזו כולל יצירת בסיס למערכת ניהול איכות בארגון. תוקף ההסמכה לתקנים השונים היא לשנה וניתן לבצע חידוש על ידי מעבר מבחנים.

ישנו מגוון רחב מאד של תקני ISO במגוון תחומי עיסוק ייעודיים (ניתן לראות למטה), כאשר עבור כל אחד מהתקנים יוצאת בכל כמה שנים מהדורה עדכנית יותר.

הסמכה לתקני איכות תורמת להתנהלות יעילה ואפקטיבית של הארגון, שביעות רצון הלקוחות והשותפים העסקיים ולעיתים אף מהווה דרישה רגולטורית במסגרת רגולציה ממשלתית או כתנאי סף להשתתפות במכרזים.

תקני ISO השונים:

איכות
תמרוקים
תעופה, חלל וביטחון
מזון וחקלאות
אש ועשן
חברה, סביבה וקיימות
תקן ISO 45001
בטיחות ותחבורה

בין לקוחותינו