רשימת תיוג (צ׳ק ליסט) עבור יצרני תמרוקים לתקן ISO 22716 (מוכר כ- GMP) על מנת לעמוד בדרישת משרד הבריאות ולהצהיר על כך במרשם העוסקים.

הקיט מיועד ליצרנים של תמרוקים וכולל רשימת תיוג + נוסח הצהרה על עמידה בדרישות ה- GMP לפי הנחיות משרד הבריאות.

1200

Attendees details