0
sync logo

תהליך ניהול איכות

תקציר מנהלים של תהליך ניהול איכות

 

הֶקשֵׁר (CONTEXT)

 • האם אתה מבין את הארגון שלך ואת ההקשר הייחודי שלו?
 • האם אתה מגדיר את הצרכים והציפיות של כל הצדדים?
 • האם הגדרת את תחום מערכת ניהול האיכות (QMS) שלך?
 • האם פיתחת QMS ויצרת מידע מתועד?

מַנהִיגוּת

 • האם אתה מספק מנהיגות על ידי התמקדות באיכות ובלקוחות?
 • האם סיפקת מנהיגות על ידי הקמת מדיניות איכות מתאימה?
 • האם אתה מספק מנהיגות על ידי הגדרת תפקידים ואחריות?

תִכנוּן

 • האם אתה מגדיר פעולות לניהול סיכונים ולטפל בהזדמנויות?
 • האם אתה מגדיר יעדי איכות והאם אתה מפתח תוכניות להשגתן?
 • האם אתה מתכנן שינויים במערכת ניהול האיכות (QMS) שלך?

תמיכה

 • האם הQMS נתמך ע"י כל המשאבים הדרושים?
 • האם הQMS נתמך ע"י אנשים שהוכשרו לכך?
 • האם הQMS נתמך ע"י אנשי תמיכה?
 • האם הQMS נתמך ע"י תקשורת פנים ארגונית?
 • האם הQMS נתמך ע"י מידע מתועד?

פעולות-אופרציה

 • האם אתה מפתח, מיישם ושולט בתהליכים התפעוליים שלך?
 • האם אתה מגדיר ומתעד את דרישות המוצר והשירות?
 • האם ביססתם תהליך לעיצוב ופיתוח מוצרים ושירות?
 • האם אתה מפקח ומנהל בקרה על תהליכים, מוצרים ושירותים חיצוניים?
 • האם אתה מנהל בקרה על פעילויות ייצור ואספקת שירותים?
 • האם אתה מיישם הסדרים לשליטה בשחרור מוצרים ושירותים?
 • האם אתה שולט בתפוקות שאינן תואמות והאם אתה מתעד פעולות שננקטו?

הַעֲרָכָה

 • האם אתה מנטר, מודד, מנתח ומעריך את ביצועי QMS?
 • האם אתה משתמש בביקורות פנימיות כדי לבחון התאמה וביצועים?
 • האם אתה מיישם ביקורות ההנהלה והאם ישנו תיעוד לתוצאות?

הַשׁבָּחָה

 • האם אתה מזהה הזדמנויות לשיפור ומבצע שיפורים בהתאמה?
 • האם אתה שולט באי-התאמות ונוקט פעולות תיקון מתאימות?
 • האם אתה משפר את ההתאמה והיעילות של הQMS שלך?

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולהיות שותפים ליישום פתרונות לחברתכם!

  צרו קשר
  cross
  0
   Empty cartBack to shop