0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

EN ISO 17664:2017

ספטמבר 2019

נכנסה לתוקף מהדורת 2017 לתקן EN ISO 17664 לעיקור ציוד רפואי.
המהדורה הקודמת לתקן הייתה מהדורת 2004.

מהו תקן EN ISO 17664:2017?

תקן זה מתייחס לפי הגדרות הרגולציה האירופאית לדרישות בנוגע למידע שמסופק על ידי יצרן הציוד הרפואי לאופן הניקיון והעיקור של ציוד רפואי בהוראות השימוש והתייחסות לכך במסמכי היצרן אודות המוצר.

עיקור ציוד רפואי

מטרת התקן

מטרת התקן הינה למזער סיכונים לזיהומים ותופעות לוואי שליליות על ידי שימת דגש על תקינות הוראות הסטריליזציה של ציוד רפואי, הן במוצרים לשימוש חד פעמי והן במוצרים לשימוש חוזר.

למי התקן מיועד?

יצרנים של ציוד רפואי שמוצריהם מיועדים למגע עם המטופל ובנוסף מוצריהם מיועדים לעיקור על ידי המשתמש או צד שלישי טרם השימוש, הוראות השימוש של היצרן נדרשות לעמוד בתקן EN ISO 17664:2017.
כולל את המכשור הרפואי הבא:
מכשירים רפואיים לשימוש חוזר ומכשירים רפואיים לשימוש חד-פעמי שנמכרו לא סטריליים אך מיועדים לשימוש במצב נקי, מחוטא ו/או סטרילי ולכן צריכים לעבור עיקור לפני השימוש בהם.

לחצו למידע נוסף עבור תקן EN ISO 17664:2017

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop