0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

תקן AS9100c: לעבוד עם תעשייה אווירית

מרץ 2016

למה כדאי לעבוד עם תעשייה אווירית?! הסיבות לעבודה עם התעשייה האווירית הן מגוונות וכמובן שלעיתים פרטניות בהתאם לתחום הפעילות של החברה הרלבנטית. אך באופן כללי מדובר על התקשרות עסקית איכותית ביותר המאפשרת יתרונות רבים.

התעשייה האווירית (תע"א) היא אחת החברות הביטחוניות הגדולות והמובילות בישראל, חברה ממשלתית מצליחה ומתקדמת מאוד מבחינת יכולותיה, לקוחותיה והיקף הפעילויות שהיא עוסקת בהן. החברה עוסקת בפיתוח מערכות ופתרונות בתחומי התעופה, החלל והביטחון, למגזר הפרטי-אזרחי וכמובן למגזר הביטחוני בעולם. עבודה עם התעשייה האווירית היא שאיפה עסקית מרכזית ומהותית עבור חברות וארגונים רבים במשק הישראלי, כמו גם עבודה עם ארגונים מובילים אחרים בתעשיית ה-Aero-Space. אחד הדגשים המשמעותיים בהקשר להתקשרות חוזית עם תע"א והשתתפות במכרזי החברה הוא הסמכת תקן AS9100cתקן ניהול איכות ייעודי לתעשיות הביטחוניות, התעופה והחלל.

AS9100c

למה כדאי לעבוד עם תעשייה אווירית?

הסיבות לעבודה עם התעשייה האווירית הן מגוונות וכמובן שלעיתים פרטניות בהתאם לתחום הפעילות של החברה הרלבנטית. אך באופן כללי מדובר על התקשרות עסקית איכותית ביותר המאפשרת יתרונות רבים, אלו כוללים למשל:

• עבודה עם גוף גדול ומוביל מבחינה טכנולוגית.
שיפור ההכנסות והרווחיות באמצעות חוזי עבודה עם תע"א, חברה ענקית המנהלת בכל עת פרויקטים גדולים ומורכבים.
• עבודה עם חברה ביטחונית מובילה ומצליחה כלכלית, בבעלות ממשלתית – מה שמאפשר יציבות וחוסן כלכלי.
יתרונות למיתוג ומוניטין החברה – עקב עבודה עם חברה חשובה, גדולה ומובילה כל כך בעולם התעופה והחלל.
• עבודה עם התעשייה האווירית עשויה בהחלט להיות פתח לחוזים בינלאומיים מול חברות נוספות מתעשיות התעופה והחלל, וחברות ביטחוניות אחרות בישראל ובעולם.
השתתפות בפרויקטים בעלי חשיבות למוכנות הביטחונית של מדינת ישראל וצה"ל.

מי יכול לעבוד עם התעשייה האווירית?

באופן דומה לעבודה מול משרד הביטחון ומשרדי ממשלה אחרים, רק גופים וארגונים המוכרים באופן רשמי כספק מורשה של התעשייה האווירית יכולים לעבוד עם תע"א ולהשתתף במכרזי החברה. החברה דורשת הגדרה כספק מורשה מספקי מוצרים, סחורות, שירותים, תהליכים, חומרים, ידע וכיוצא באלו – אי אפשר לעבוד עם תע"א בלי מספר ספק מורשה ובתוקף!

כל עסק, חברה או ארגון עם פוטנציאל לעבוד עם התעשייה האווירית - ראוי שיבצע את התהליך ויוכר רשמית כספק התעשייה האווירית (חברות לחומרים מרוכבים, יצרני קשיחים, יצרני בדים תעופתיים, יצרני מוצרי גומי, יצרני מוצרי סיליקון, יצרני צבעים, חברות מתעשיית המתכת ועוד). מדובר בתהליך בירוקרטי מורכב שיש לבצע כהלכה ואשר הסמכה לתקן AS9100c היא חלק אינטגראלי ממנו.

תקן AS9100c ועבודה עם תע"א

תקן AS9100c הוא למעשה הרחבה מקצועית פרטנית לתקן ניהול האיכות הנפוץ ביותר בעולם, תקן ISO 9001. את התקן הייעודי לתעשיות הביטחוניות, התעופה והחלל פיתחו גופים שונים מתחומי ההנדסה והתעופה והחלל, בחסות הארגון הבינלאומי העיקרי של תעשיית התעופה. תקן AS9100c קובע שורה מקיפה של הגדרות והנחיות לגבי הטמעת מערכות ניהול איכות בגופים העובדים עם תעשיות התעופה והחלל, כולל בקרת תהליכים, הפחתת עלויות, שיפור והבטחת האיכות ועוד דגשים תפעוליים מחייבים רבים.

דרישות התקן כוללות בין היתר מעקב ובקרה שוטפים על כל תהליכי הייצור והאספקה בארגון, בקרת תצורה, ניהול שינויים, יישום מערכת ניהול איכות מתקדמת וייעודית, הגדרת נקודות מרכזיות בשרשרת הייצור והאספקה, הגדרת גישה תהליכית לכל פעולה בארגון, דגשים לגבי בטיחות ועוד. הדרישות הן פועל יוצא של הדרישות המחמירות החייבות להיות מיושמות בתעשייה מדויקת ומתקדמת כמו תעשיית התעופה והחלל – אין מקום לפשרות ולשגיאות, לכל סעיף יש משמעות הן כלכלית והן פוטנציאלית של חיי אדם.

עבור פרויקטים רבים מאוד של התעשייה האווירית ובמרבית המקרים (אם לא כולם!) עבור קבלת ההכרה כספק מורשה של תע"א יש חובה להציג הסמכת תקן AS9100c כחלק מהתהליך הכולל.

לסיכום: תקן AS9100c הינו מדויק ופרטני עבור חברות ועסקים העובדים עם גורמים בתעשיות הביטחוניות ובתעשיית התעופה והחלל, בישראל ובעולם. הסמכה רשמית לתקן ייעודי זה הינה הכרחית לצורך עבודה עם התעשייה האווירית וחברות מובילות נוספות ורצוי להיות מוכנים מראש עם תעודת ההסמכה ויישום כל התהליכים המוגדרים.

השאירו פרטים להסמכה לתקן AS9100 ותתחילו לעבוד עם התעשייה האווירית!

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop