0
sync logo
SYNCבלוג תקני ISO

תקן ISO 9001 מעבר למהדורת 2015 (ISO 9001:2015)

אפריל 2015

פעם בשבע שנים (בממוצע) זה קורה – ארגון ISO הבינלאומי משדרג גרסה לתקן ISO 9001.
מהדורת 2015 אושרה בספטמבר 2014 ובתוקף באופן רשמי החל בספטמבר 2015.

החל ממועד זה נדרשיםארגונים לעמוד בדרישות המהדורה החדשה.

התקן במהדורת2008(ISO 9001 מהדורת 2008, או באופן הפורמאלי / מקצועי מוגדר כ- ISO 9001:2008) נכתב במטרה להבטיח שהלקוח יקבל את מה שהזמין או מצפה לקבל (ואיך אני – בתור הארגון – מספק לו את זה)ומורכב מ- 5 סעיפים שמתייחסים לפעילות (האיכות) הבסיסית בכל ארגון:

1. מערכת ניהול האיכות: מעטפת תהליכי (האיכות של) הארגון.
2. אחריות הנהלה:
כיצד ההנהלה גורמת לזה לקרות.
3. ניהול משאבים:
אילו משאבים נדרשים לשם ביצוע העבודה והספקת התוצר ללקוח.
4. מימוש המוצר:
כיצד מספקים ללקוח את התוצר.
5. מדידה, ניתוח ושיפור:
מה ואיך מודדים במסגרת פעילות הארגון.
(במילים פשוטות: כל התהליך משלב ההתקשרות עם הלקוח ועד הספקת התוצר עבורו).

 ISO 9001:2015

השינויים העיקריים במהדורה הבאה, ISO 9001:2015, הם:

1. במקום השלבים המוכרים בגישה תהליכית Plan Do Check Act, הוגדרו השלבים Define Measure Analyze Improve Control (הגדר מדוד נתח שפר תבקר) כבסיס לגישה תהליכית של התקן.
הארגון יתבקש להגדיר עבור כל תהליך שמבצע, באופן ברור לפי שלבים אלו ומנקודה זו תתבסס כל מערכת ניהול האיכות.

2. בהתבסס על תהליכי הארגון, יצטרך זה לאתר את הסיכונים בכל שלב וכיצד מספק לסיכונים אלו מענה בכדי למנוע אותם (+ אם יתממש הסיכון, כיצד יזהה זאת וכיצד יפעל).

3. הארגון יצטרך להוכיח שהוא בעל יכולת לבצע פעילות שלה מבקש הסמכה של התקן – כולל ידע האנשים והכשירות שלהם לבצע פעילות מסוימת.

4. התקן אמור לשקף מציאות שממנה יבין הארגון היכן יש לו "חורים" ויוכל לשפר את עצמו.

5. התקן מגדיר באופן ברור יותר מה הוא "מצפה לראות" במסגרת מבדקי האיכות ומצמצם את האפשרות לפרש את סעיפי התקן למשמעויות שונות.
כחלק מכך גם הוחלפו מונחים בתקן (לדוג': במקום 'מוצר' ייכתב 'סחורה' / 'שירותים'. במקום 'שיפור מתמשך' ייכתב 'שיפור').

6. התקן מבקש מהארגון לפרט כיצד ההנהלה מעורבת בתהליכי הארגון (במקום ה- "אחריות" הנהוגה במהדורה הנוכחית).

7. לא יידרשו נהלים שאף אחד לא קורא... (אין יותר "נהלי חובה").
הדגש יהיה על יישום תהליכים והעברת מידע הנדרש במסגרת כך.

*אחת לשנה מתקיים מבדק מעקב ע"י גוף ההתעדה.לקראת מבדק המעקב יש לוודא כי התוצרים מנוהלים בצורה נכונה.

במבדק מעקב / שדרוג מתקן ISO 9001:2008 למהדורה החדשה ISO 9001:2015, הסוקר ישים דגש על:

1. פירוט התהליכים בארגון לפי הגישה החדשה (דגש על התהליכים העיקריים – תהליכי הליבה).
2. ניהול סיכונים בהתאם לתהליכי הארגון.
3. מדדי ביצוע (פרמטרים לניטור שוטף בפעילות הארגון) + הגדרת גבולות לבקרה.
4. בקרת הארגון על שיפור התנהלותו לפי הפרמטרים שהגדיר למעקב שוטף עבור תהליכיו.

בכדי לא להגיע ל"דקה ה- 90", ממליצים מארגון ISO הבינלאומי, כבר מעתה להתחיל בתהליך השדרוג לארגונים שמבדק המעקב שלהם יתקיים החל מספטמבר 2015.

בהצלחה.

 

השאר פרטים כעת ותתחיל בשדרוג למהדורה החדשה!

cross
0
    0
    עגלה ריקהחזרה לחנות