0
sync logo
SYNCBlog מזון

תקן ISO 22000: הקריטריונים לקבלת תקן בטיחות מזון

מרץ 2016

תקן ISO 22000 לבטיחות מזון נועד להתוות לארגונים בתעשיית המזון דרכי פעולה לניהול האיכות והבטיחות לכל אורך שרשרת הייצור והאספקה - מהטיפול בחומרי הגלם, דרך הייצור והאחסון, ועד ההפצה ללקוחות.

תקן בטיחות מזון FSSC 22000 / ISO 22000 מוענק לארגונים וחברות לאחר בדיקה והסמכה מטעם גורם חיצוני, שבוחן את כל נהלי הייצור ואת תרבות ניהול האיכות והבטיחות בכל מה שקשור לפעילות הארגון.

תקן ISO 22000 לבטיחות מזון נועד להתוות לארגונים בתעשיית המזון דרכי פעולה לניהול האיכות והבטיחות לכל אורך שרשרת הייצור והאספקה - מהטיפול בחומרי הגלם, דרך הייצור והאחסון, ועד ההפצה ללקוחות. במדינות רבות מהווה התקן דרישה רגולטורית בסיסית לצורך קבלת אישורים ורישיונות ייצור ושיווק, ומכאן חשיבותו העסקית הרבה. חשיבות נוספת עולה מהעובדה שצרכנים מסביב לעולם מחפשים את סמל התקן על המוצרים שהם רוכשים, שכן הדבר מעניק להם ביטחון שרכשו מוצר מזון בטוח לשימוש.

תקן בטיחות מזון ISO 22000 מוענק לארגונים וחברות לאחר בדיקה והסמכה מטעם גורם חיצוני, שבוחן את כל נהלי הייצור ואת תרבות ניהול האיכות והבטיחות בכל מה שקשור לפעילות הארגון.

תקן בטיחות מזון

תהליך קבלת תקן ISO 22000 לבטיחות מזון

כדי לעמוד בתקן יש לערוך תחילה תהליך פנים-ארגוני מובנה, שראשיתו במיפוי כלל ההיבטים בפעילות הארגון (בקרב מנהלים ועובדים) שבהם יש פערים אל מול דרישות התקן. לאחר מכן, מתקיים תהליך מסודר של בניית תוכנית עבודה להטמעת התקן וקביעת נהלי עבודה מסודרים עבור כל המחלקות בארגון. נהלי העבודה מוטמעים על ידי הדרכות מקצועיות לכל מי שמעורב בניהול או בהפעלת שרשרת הייצור והאספקה, ללא יוצא מן הכלל. רק לאחר מכן נעשית בחינה חיצונית של עמידה בתנאי התקן – וההסמכה הסופית ניתנת לארגון. התקן גם מתווה את הדרך לשמירה רציפה על עקרונותיו, תוך חתירה מתמדת לשיפור.

כדי לקבל את תקן ISO 22000 יש להטמיע בארגון את גישת HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), שהיא התשתית לעקרונות בקרת בטיחות מזון. גישה זו כוללת את כל חלקי הארגון, והטמעתה נבחנת ביסודיות במישורים הבאים:

הנהלת הארגון - האם היא פועלת ליישום מדיניות האיכות, מהם הדיווחים שהיא מקבלת בנושא באופן שוטף, והאם יש צוות ייעודי לנושא.

תהליכי ייצור - האם התהליכים בארגון תואמים את ה- HACCP, האם הפורמולציות של המוצרים מתאימים למוגדר בתוכנית, כיצד עומד הארגון בדרישות תברואה וסניטציה בתהליכי הייצור והאחסנה (מבדקים, מעקב אחר תיקון ליקויים, ועוד), האם יש תיעוד לתהליכי ניקיון, האם HACCP משולב בפיתוח מוצרים חדשים.

בדיקות וניטור - האם יש תוכנית מפורטת לניטור של נקודות קריטיות בתהליך ובארגון, האם ציוד הניטור מכויל כראוי, האם נעשית עבודה עם מעבדות חיצוניות ואם כן – האם עוברים על התוצאות שלהן ומאשרים אותן.

פעולות תיקון - במקרי תקלות – האם המוצרים נבדקים מחדש לאחר החזרת המערכת לפעולה, האם קיים תיעוד מלא לפעולה מתקנת במהלך הייצור, האם קיים איסוף נתונים לגבי מוצרים לקויים שהושמדו, האם קיים נוהל RECALL להחזרת מוצרים על פי דרישות משרד הבריאות, האם יש ניתוח מלא למקרים שכאלה, האם קיים נוהל לטיפול בתלונות לקוח.

מבדקי אימות - האם קיים בארגון תכנון לביצוע אימות ה- HACCP, האם האימות כולל מבדקים תצפיות יישום בשטח, בדיקת רשומות ותיעוד המערכת, האם נערך מבדק מתועד וקיימת שיטה להסקת מסקנות וביצוע שיפורים, האם נעשה אימות מחדש בעת שינוי משמעותי בייצור, ציוד, שינוי חומרי גלם ועוד.

תיעוד רשומות - האם הוראות העבודה והנהלים כוללים תיעוד מלא (תאריך, חתימה, שם מסמך, מספור /קוד, מהדורה), האם המסמכים מופצים לבעלי התפקיד הרלוונטים, האם קיימת שיטה לשמירה ותיוק של התיעוד, האם הרשומות נסקרות ומאושרות ע"י גורם מוסמך בנוסף לגורם המבצע.
תעשיית המזון בכל העולם. גופי רגולציה וצרכנים מחפשים את התקן וסומכים על מי שעומד בו. החשיבות העסקית והתועלות הצומחות מהתקן ברורות לאלפי ארגונים ברחבי העולם. הגיע הזמן להתקדם למזון בטוח יותר.

לסיוע בתהליך קבלת תקן ISO 22000 לבטיחות מזון, השאר פרטייךונציג יחזור אליך לייעוץ מקצועי.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop