0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

תקן ISO - תקן האיכות של עולם העסקים

דצמבר 2015

עמידה בדרישות ההסמכה של תקן ISO מהווה סימן לאיכות ואמינות, המחייבות את הארגון להתנהלות מסודרת על פי דרישות התקן – מה שמוביל בתורו להקפדה יתרה על איכות ולשביעות רצון משופרת מצד הלקוחות והשותפים.

בעולם העסקים, בכלל מגזרי הפעילות במשק הישראלי ובעולם, אי אפשר כיום להתנהל מבלי לשמוע אודות תקני ISO. תקנים אלו מהווים פעמים רבות תנאי סף ודרישה מקדימה להשתתפות במכרזים, לשיתופי פעולה עסקיים, לחתימת עסקאות וכמו כן הם מהווים מרכיב משמעותי במיתוג ובמוניטין האיכות והאמינות של חברות ועסקים.

באופן כללי, עמידה בדרישות ההסמכה של תקן ISO מהווה סימן לאיכות ואמינות, כאשר לא מדובר על חותמת גומי אלא על הסמכות רשמיות ומוגדרות לכל תקן איזו ספציפי, המחייבות את הארגון להתנהלות מסוימת על פי דרישות התקן – מה שמוביל בתורו להקפדה יתרה על איכות ולשביעות רצון משופרת מצד הלקוחות והשותפים.

תקן איזו במהותו, לא רק שמפרט בצורה מעמיקה ופרקטית את הצעדים שיש לבצע וליישם על מנת לשמור על האיכות בהקשר כללי או בהקשר לתחום פעילות מסוים - אלא הוא מייצר בארגון מסגרת שיטתית ורשמית שבה מתנהלים תהליכים שונים. תהליכים אלו הינם עסקיים ותפעוליים כאחד.

תקן ISO מהווה סימן לאיכות

מה זה בכלל ה-ISO הזה?

אמנם יש כיום בכלכלה העולמית תקני ISO שונים הנוגעים לתחומי פעילות ו/או איכות מסוימים, כאשר בהמשך ניגע בכמה תקנים חשובים לדוגמא, אך לרוב כולם מגיעים מאותו ארגון גג בינלאומי לתקינה. כאשר מדובר על תקן ISO הכוונה היא לתקן שפותח ופורסם באופן רשמי על ידי ארגון התקינה הבינלאומי – International Organization for Standardization. מכאן מקור השם ISO בכל התקנים השונים שחברות ועסקים נדרשים ורוצים כיום ליישם ולקבל עבורם הסמכה רשמית.

ארגון התקינה הבינלאומי (ISO / איזו) מורכב מנציגים של כמה וכמה ארגוני תקינה מכל העולם – מדובר על ארגוני התקינה של המדינות השונות החברות בארגון, כולל ישראל. הארגון פעיל החל משנת 1947 ונועד לקדם תקינה בינלאומית אחידה בתחומי איכות ובתחומים תפעוליים-עסקיים פרטניים. הארגון יושב בז'נבה, שוויץ. לאורך השנים, הארגון פרסם כמעט 20,000 תקנים, כאשר את הגדרות התקן יש לרכוש בחבילה רלבנטית ולקבל הסמכה רשמית מטעם ארגון מוכר – תעודה המכירה בכך שהארגון פועל לפי תקן איזו ספציפי.

ארגון התקינה הבינלאומי מפרסם תקנים מגוונים מאוד, החל מתקן ISO 9001 הכללי והנפוץ ביותר לניהול איכות, דרך תקנים פרטניים כמו תקן לבטיחות מזון או לבדיקות מעבדה ועד לתקנים לגבי קודים של מדינות העולם או קודים של מטבעות.

מהו תקן?

תקן איזו או כל תקן לצורך העניין הוא מסמך המפרט את הדרישות, המפרט הטכני, הנחיות הפעולה והמאפיינים שאפשר וניתן להשתמש בהם על מנת להבטיח כי תהליכים יתאימו למטרתם ויספקו תוצאה איכותית ואמינה. כך, תקני ISO מפרטים לגבי חומרים, מוצרים, תהליכי ייצור ועבודה, שירותים וכיוצא באלו.

היתרונות של תקני ISO בינלאומיים

קבלת הסמכה של תקן ISO רלוונטי ועבודה עם תקנים בינלאומיים אלו, מבטיחה מבחינת הארגון וכל לקוחותיו ו/או שותפיו העסקיים כי המוצרים והשירותים הניתנים איכותיים, בטוחים ואמינים. עבור עסקים בסביבת תחרותית ומתקדמת, תקני ISO מהווים ממש נכסים אסטרטגיים באמצעות הפחתת עלויות על ידי צמצום פסולת, פחת, טעויות ובזבוז משאבים והגברת התפוקה, היעילות, הבטיחות וכמובן האיכות. תקן ISO מאפשר לחברות לחדור לשווקים חדשים, לייצר שיתופי פעולה עסקיים, להשתתף במכרזים משמעותיים וכיוצא באלו.

דוגמאות לתקני ISO נפוצים ופופולאריים:

תקן ISO 9001: תקן ניהול איכות, מיושם בארגונים וחברות מכל הסוגים, הגדלים ותחומי הפעילות. זהו תקן ה-ISO הנפוץ והכללי ביותר והוא כבר דרישה סטנדרטית במגזרי פעילות רבים בישראל ובעולם. מדובר למעשה על קבוצת תקני ניהול איכות.
תקן ISO 13485: זהו תקן המתייחס לאיכות ובטיחות ציוד רפואי – השלמה מקצועית פרטנית לתקן 9001.
תקןISO 14001: תקן שצובר תאוצה וחשיבות, תקן ISO לניהול סביבתי.
תקן ISO 27001: תקן אבטחת מידע דיגיטלי, כאשר יש תקן פרטני לאבטחת מידע רפואי.

למידע נוסף על התקנים השונים אתה מוזמן ליצור קשר ונסייע לך בכל שאלה.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop