0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

הצעד הראשון לתקן ISO 9001

ינואר 2016

ISO 9001 בשלושה צעדים והארגון מוכן למבדק!
אנו מזמינים אתכם לקרוא בלוג זה לקראת בואכם לעולם האיכות ולעבור מבדק איכות חיצוני על ידי מכון התעדה בהצלחה.

כמעט בכל פעם שאני ניגש לארגון בתחילת דרכו להטמעת מערכת לניהול איכות, אני נתקל באותם פרצופים תמהים של מה נפל עליהם... הדבר הראשון שאני עושה לאחר שאני מחייך ומרגיע אותם, זה להסביר להם לקראת מה אנחנו הולכים, וזה בדיוק מה שאפרט כאן.

תקן iso 9001 מהדורה 2015

בכדי לפשט את התהליך, אחלק אותו לפי מה שקורה אצל מרבית הארגונים בהטמעת תקן ISO 9001, ל- 3 צעדים:

הצעד הראשון הנו הבנת הפעילות ותהליכי הארגון וכתיבת נהלים (בשפת התקן "מדריך איכות") בהתאמה לדרישות התקן ולפעילות הארגון.

בכדי להבין איך הארגון עובד (מי, מתי, איך, כמה, למה...) אעבור עם נציגי הארגון בתחומים השונים על תהליכי העבודה הקיימים בארגון ובהתאם נכתוב נהלים התואמים את הפעילות. כמובן שבמידה וקיימים כבר נהלי עבודה בארגון, נשלב אותם ביחד עם מדריך האיכות.

הצעד השני של תהליך ההטמעה, הינו ביצוע מבדק המוודא שהארגון אכן מתנהל כפי שהגדיר (נקרא "מבדק פנימי" בשפת התקן) וכמובן שכל זה מתנהל בהתאמה לדרישות התקן. מעבר לסקירה של הארגון על מידת התאמתו לנהלים שהוגדרו ולדרישות התקן, מטרת המבדק הינה בעיקר איתור ממצאים לשיפור הפעילות השוטפת של הארגון. ארגונים רבים מעידים על שיפור מתמשך בעקבות יישום מערכת לניהול איכות.

הצעד השלישי הנו ריכוז פעילות האיכות להנהלת הארגון (נקרא "סקר הנהלה" בשפת התקן).

במסגרת סקר הנהלה אנו מציגים את כל הפעילויות שנעשות בארגון כתמצית מנהלים ומתייחסים למה שיעניין את דרג ההנהלה. לפי נתונים אלו, ההנהלה מקבלת החלטות וקובעת מה המדיניות, המטרות והיעדים של הארגון לתקופה הקרובה וכיצד תמדוד את ההצלחה של הארגון (ומערכת האיכות).

לסיכום, התקן אינו מפחיד! הוא מתודולוגיה לניהול ארגון והתנהלות מסודרת. בעזרת תקן ISO 9001 הארגון לומד לעבוד בצורה מוגדרת, מסודרת ומדידה.

לפי כלים אלו נכתבים נהלים מסודרים, ומתבצעת עבודה לפיהם.

כאשר סיימנו את שלושת הצעדים והארגון מוכן למבדק, אנו מזמינים מבדק איכות חיצוני על ידי אחד ממכוני ההתעדה (בארץ ישנם 5 מכוני התעדה: מכון התקנים, המכון לבקרה ואיכות, רונט, הטכניון, SGS. במקרים מסוימים אפילו מזמנים סוקר מחו"ל) שמטרתו לאמת כי הארגון עומד בדרישות התקן ומקיים אותם באופן סדיר.

הסוקר שיגיע מטעם מכון ההתעדה יסקור את פעילויות הארגון ויסתובב בין עובדי הארגון במטרה לראות את התאמת התקן לנהלים ואת הנהלים לביצוע העבודה בפועל. בין שבועיים לחודש ממועד המבדק החיצוני, יקבל הארגון את תעודת הסמכה לתקן ISO 9001. ולמי ששואל... מתקבלות 2 תעודות: עברית ואנגלית.

בהצלחה.

תקן ISO 9001 מהווה כבר שנים ארוכות סטנדרט עסקי ברחבי העולם. הרגולטור, הצרכן והשותפים העסקיים שלך מחפשים את התקן. לא משנה מהו תחום הפעילות של הארגון שלך - הגיע הזמן להתקדם ולעמוד בתקינה העולמית.

 

למידע נוסף ותמיכה מקצועית צור עמנו קשר ונחזור אליך בהקדם.

 

 

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop