0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

המהדורה החדשה של תקן ISO 17025 להסמכת מעבדות – שדרוג למהדורת 2017

מאי 2018

כל מעבדה נדרשת לעמוד בדרישות תקן ISO 17025 על מנת להיות מעבדה מוסמכת.
מתחילת מאי 2018 מעבדות יעברו הסמכות לתקן בהתאם לדרישות של המהדורה החדשה – ISO / IEC 17025 :2017.

המהדורה הקודמת של תקן ISO 17025 הייתה מהדורת 2005 ובסוף 2017 פורסמה המהדורה החדשה לתקן. נקבעה תקופת מעבר של 3 שנים עבור המעבר למהדורת התקן העדכנית, עד שנת 2020.

ארגון המבקש לעבור הסמכה על פי דרישות תקן ISO 17025 :2017 נדרש למלא את רשימת התיוג ולהגישה לרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) בתחילת תהליך ההסמכה.

לקבלת רשימת התיוג לתקן ISO 17025 - לחץ כאן

תקן להסמכת מעבדות ISO 17025

מה הפערים בתקן ISO 17025 בין מהדורת 2017 לבין המהדורה הקודמת של התקן?

  • המהדורה החדשה של התקן מציגה 8 נקודות ו-2 נספחים ואילו המהדורה הקודמת מכילה 5 נקודות ו-2 נספחים.

נקודות 6 ו-7 שנוספו במהדורה החדשה מרחיבות את נקודות 5 ו- 4 מהמהדורה הקודמת.

  • המהדורה החדשה של התקן תואמת לגרסה העדכנית של תקן האיכות
    ISO 9001 (מהדורת 2015), תקן ISO 15189 לאיכות מעבדות רפואיות ותקן ISO/IEC 17021-1 לדרישות עבור מבדקים וגופי הסמכה. כמו כן יש שימת דגש על תוצאות התהליך לעומת המהדורה הקודמת ששמה דגש על שלבי התהליך.
  • במהדורה החדשה של התקן נוסף פרק שלם אשר מתמקד בטכנולוגיות מידע ומתחשב בדרכי העבודה של מעבדות בימינו: שימוש במערכות ממוחשבות, רשומות אלקטרוניות והפקת דוחות אלקטרוניים.
  • מהדורת ISO IEC 17025 :2017 מציגה חשיבה מבוססת סיכונים וכוללת פרק בנושא הערכת סיכונים.
  • ההיקף והמטרה של התקן עודכנו במהדורה החדשה כדי לכסות פעילויות מעבדה כולל בדיקות, כיול ודגימה.
  • שינויים של חלק מהכותרות לניסוחים יותר כלליים וגמישים.

לפרטים נוספים אודות שדרוג תקן ISO 17025 למהדורת 2017 העדכנית השאר פרטים כעת ונחזור אלייך בהקדם!

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop