0
sync logo
SYNCBlog ממונה בטיחות

בין איכות ובטיחות

דצמבר 2022

pexels pixabay 258063

ISO9001#, ISO45001#, ISO14001#, ממונה בטיחות# ועדת בטיחות#

חקלאות, בנייה, תעשייה, מפעילם ומסחר, מוסדות השכלה, בתי חולים ועוד רבים,

מחויבים למנה ממונה בטיחות. כל מפעל מעל 25 עובדים, מחויב בדיווחי ועדת בטיחות.

מחויבות לעמידה בתקנים ורגולציות, הן לא בהכרח "נטל" ארגוני, ולא אמורות רק לייצר "חותמת גומי" לארגון.

pexels rodnae productions 8293699

במקביל לממונה בטיחות, סינק פרויקטים מלווה ארגונים רבים כבר 20 שנה בתהליכי איכות.

בין איכות ובטיחות

מהן היתרונות בהקמת מערכת איכות ?

 1. לייעל ולתעד שיטות עבודה.
 2. להגדיל את שליטת מנהלי החברה בארגון.
 3. שיפור מתמיד, בדיקת אפקטיביות לפ"מ.
 4. העצמת ההון האנושי.
 5. צמצום עלות אי האיכות.
 6. צמצום שיטתי של סיכונים לארגון.

traffic light ge0a9a5c57 1920 2

יופי, אז מה זה קשור לבטיחות?

ניתן לנהל את הבטיחות בפלטפורמת מערכת האיכות  (ISO9001 הגנרי , ISO45001 ייעודי לבטיחות)

בין איכות ובטיחות

מה המשמעות של ניהול תקן איכות לניהול הבטיחות?

 1. נהלים ידועים, מתועדים ומקובלים על כל גורמי הארגון.
 2. שיטות ותהליכי עבודה קבועים ושיטתיים.
 3. כל אחד יודע את תפקידו.
 4. קביעת ומדידת מדדי איכות/בטיחות.
 5. ניהול סיכונים ברמה הארגונית (כולל בקרת שינוי) וכן ברמת תהליך עבודה.
 6. מבדק פנימי, סקר הנהלה
 7. פלטפורמה מתאימה לאי התאמות (חריגות), ופרוטוקול טיפול

עקרונות תקני האיכות בנושאי בטיחות ואיכות סביבה (ISO45001#, ISO14001#) לא עוסקים בניהול הפיננסי של העסק, למעשה לא עוסקים בתהליכים שהארגון הגדיר מראש שאינו ב- "סקופ" כמו מו"פ , שיווק ועוד.

baby feet gc02ab203f 1920

במה כן?

ניהול סיכונים, איכות, בטיחות, איכות סביבה בגישה כלל ארגונית.

מנהיגות – שליטת ההנהלה על מידע וקבלת החלטות.

ניהול שיטתי של הארגון.

נהלים ושיטות עבודה.

ניהול משאבים.

עמידה בחוקים ותקנות ורגולציה.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996

סינק פרויקטים מלווה ארגונים ומפעלים יצרניים כבר 20 שנה

מיטב מהנדסי האיכות, לטובת השקט שלכם

ליווי שוטף

כתיבת נהלי עבודה מותאמים

ייעול תהליכים בתחום הבטיחות

טבלה לחישוב מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות של ממונה על הבטיחות על פי נקודות הסיכון

תנו לנו להוביל אתכם בדרך הנוחה והבטוחה

Contact us

  !Contact Us
  cross
  0
   Empty cartBack to shop