ISO 22716
מהו תקן ISO 22716 ?

תקן ISO 22716 מגדיר תנאי ייצור נאותים (Good Manufacturing Practice – GMPלתעשיית הקוסמטיקה, והוא תקן מחייב מטעם משרד הבריאות לקבלת רישיון ייצור ושיווק בישראל.

התקן נקבע על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה (International Organization for Standardization) ונבחן מחדש ומעודכן אחת לכמה שנים. גרסתו העדכנית ביותר היא משנת 2007 (תקן ISO 22716:2007).

התקן מפרט את היבטי האיכות משלב קבלת חומרי הגלם, הייצור, האחסון, והמשלוח.

מטרת התקןזיהוי סיכונים והפחתה שלהם, שמירה על רמת תברואה תקינה, ושיווק מוצר קוסמטי בטוח לשימוש.

יתרונות תקן ISO 22716
היתרונות של תקן ISO 22716

תקן ISO 22716 נוגע בכל היבטי הייצור של מוצרי קוסמטיקה, והוא מכתיב דרכי בקרה ופעולה גם בכל הקשור לאיכות המוצר, בטיחות סביבת העבודה במתקני הייצור, ושמירה על איכות הסביבה.

התקן הוא דרישת סף הכרחית עבור מי שעוסקים בייצור, שיווק, או ייבוא של תמרוקים ומוצרי קוסמטיקה – בבואם לבקש רישיון תמרוקים ממשרד הבריאות. התקן הבינלאומי הכרחי גם עבור יצרנים בארץ שמעוניינים לשווק את תוצרתם בחו"ל.

בנוסף לדרישות הרגולטוריות, תקן ISO 22716 מקדם את שיווק המוצר ברחבי העולם. צרכנים רבים מכירים היטב את סימן ה-GDP, מחפשים אותו על מוצרי הקוסמטיקה והתמרוקים שהם קונים, ורואים בו חותמת איכות שניתן לסמוך עליה.

תקן Iso 22716
איך מקבלים תקן ISO 22716?

התקן מוטמע בקרב חברות בתחום הקוסמטיקה באופן שיטתי, כדי להבטיח עמידה קפדנית בדרישות האיכות לתנאי ייצור נאותים. המומחים שלנו בסינק פרויקטים יסייע לך לכל אורך התהליך, במטרה להבטיח את קבלת התקן בצורה יעילה ומהירה ככל שניתן, ובהתאם לדרישות הספציפיות של החברה שלך.

שלבים בתהליך ההסמכה לתקן ISO 22716
מהם השלבים העיקריים בתהליך?

1. סקר סיכונים. המומחים שלנו יסקרו ויאפיינו את פעילות הייצור בחברה, ויציגו את כלל התהליכים והסיכונים.

2. איסוף המלצות לשיפור. המומחים שלנו בסינק פרויקטים יגבשו המלצות למניעת סיכונים, בהסתמך על פעילות הייצור הקיימת בחברה.

3. תוכנית עבודה. אנו נציג לגורמים המוסמכים בחברה את הממצאים וההמלצות, ונבנה ביחד עמם תוכנית עבודה מסודרת ליישום השיפורים, בהתאם לדרישות תקן ISO 22716 ומשרד הבריאות.

4. נהלי עבודה והנחיות. המומחים שלנו יכתבו עבורך נהלי עבודה והנחיות, בהתאם לפעילות הספציפית בחברה ולדרישות התקן ומשרד הבריאות.

5. הטמעה והדרכות. המומחים שלנו בסינק פרויקטים יבנו עבורך מערך הדרכות לעובדים, ונדאג ליישום הנהלים החדשים המבטיחים תנאי ייצור נאותים בהתאם לדרישות התקן.

6. מבדקי הסמכה. המומחים שלנו ילוו אותך בדרך להשלמת התהליך מול מכון ההסמכה שמעניק את התקן, ומול משרד הבריאות – עד קבלת תעודת התקן ISO 22716 המאשר את ה-GMP.

 

בין לקוחותינו

איתן ספקים
צפריה מערכות
תה סרמוני
דר פישר
אלפאמדיקס