תקן ישראלי 10000
מה זה ת"י 10000?

ת"י 10000 הנו תקן ישראלי למחויבות חברתית. הגרסה העדכנית של התקן: ת"י 10000:2013.
מטרתו של התקן היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון כיצד לנקוט בגישה של אחריות חברתית ולשלב בתהליך קבלת ההחלטות בארגון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים.

יתרונות תקן 10000

כיום, כשהמודעות לתנאים החברתיים והסביבתיים הולכת וגוברת, מערכת לניהול אחריות חברתית טובה לא רק לייעול וחסכון, אלא גם לפיתוח עסקי של הארגון:

  1. מוניטין חיובי בקרב לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים – הסמכה לתקן ישראלי 10000 מהווה הצהרה לכך שהארגון שם את האחריות החברתית כערך עליון בפעילותו, ונוקט באמצעים בכדי לממש את מחויבותו לעובדיו ולסביבה שלהם.
  2. יתרון תחרותי - צרכנים ומשקיעים מעדיפים להתקשר עם ארגונים אשר נוקטים בגישה של אחריות חברתית ופועלים לא רק מאינטרסים של רווח אלא גם מאינטרסים ערכיים של חברה, סיבבה וקיימות.
  3. תהליך ההתעדה לת"י 10000 למערכת ניהול אחריות חברתית מניע תהליכי שיפור ותורם לשדרוג איכות הניהול בארגון.
  4. אחריות חברתית משפרת את עמדת הארגון בפני רשויות החוק.
  5. חיזוק הקשר עם מחזיקי עניין של הארגון.
תהליך הסמכה לת"י 10000

שלב א - הבנת הסביבה בה מתקיים הארגון ותהליכי העבודה לפיהם פועל.

שלב ב - נגדיר את שיטות העבודה, לפיהם מתקיים הארגון, בשפה ברורה ומתאימה לכל עובדי הארגון ולדרישות התקן.

שלב ג – "יישור קו" תהליכי העבודה שהעובדים מכירים, בשילוב התייחסות לתהליכי האיכות שאותם נשלב במסגרת פעילות הארגון.

שלב ד - הכנות אחרונות לקראת מבדק התעדה (= הסמכה) וסקירת השלמות ופערים שהוגדרו לצורך התאמה לדרישות התקן.

שלב ה- סוקר מטעם מכון התעדה יגיע ויסקור את מערכת ניהול האיכות בארגון ולפי המבדק שיקיים, יקבל הארגון תעודה לפי תקן ישראלי 10000 לניהול אחריות חברתית.

בין לקוחותינו

איתן ספקים
צפריה מערכות
תה סרמוני