הצהרה לעמידה בתנאי ייצור נאותים (GMP / ISO 22716)

הינה דרישת משרד הבריאות לכל עוסק בתמרוקים בין אם יצרן ובין אם יבואן.
זאת ע"פ   פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981

הצהרת עמידה בGMP הינה תנאי סף לפיהו העוסק בתמרוקים מצהיר כי עומד בדרישות התקן ורק אם עומד בתנאי זה, רשאי להירשם במרשם העוסקים כבעל רישום תמרוק.

לשם מתן ההצהרה, ישנן מס' אלטרנטיבות המעידות על עמידה בסטדנרט:

  1. רשימת תיוג למילוי עצמי לבחינת עמידה בדרישות העיקריות
  2. מבדק התאמה הכולל דוח ממצאים בביצוע מהנדס איכות לתהליכי GMP
  3. בניית מערך איכות ISO 22716

לפירוט ראו :

רשימת תיוג לסקירת עמידה בדרישות תנאי ייצור נאותים לפי ISO 22716 - GMP

 

 

בין לקוחותינו

אלפאמדיקס