0
sync logo

ת"י 9301 הינו תקן ישראלי העוסק ביישום מערכות איכות ובטיחות במערך התחבורה והתעבורה היבשתי של הארגון.

מהותו של תקן 9301 בתחום הבטיחות היא לפעול ולשפר את מצב בטיחות הנהגים, הדרכים ועוברי אורח בישראל ע"י הטמעת הנחיות המותאמות לחקיקה ולתקינה הישראלית, אשר נוסחו בשיתוף עם משרד התחבורה, ומאפשרות לכל ארגון אשר מפעיל מערך כלי רכב לעמוד על איכות ובטיחות התנהלותו.

תקן איזו 9301 מאגד בתוכו את תקן ISO 9001, OHSAS 18001 ותקנות נוספות בהתאם לדרישות משרד התחבורה.

עולם התעשייה משתנה, שיטות העבודה מתחדשות, ציוד העבודה והמכשור שמוכרים לנו מתחלפים בטכנולוגיות חדשות ואם כל זה לא מספיק – אז מדי בוקר צצים סוגים חדשים של סיכונים בפעילות היומיומית שלנו.

כל אלו הובילו את עולם התעשייה אל הצורך ביצירת שיטה מאגדת לנושאי הבטיחות והבריאות בעבודה (בב"ת) בכדי להציב הכרח לכך שניהול הבטיחות ובריאות בעבודה יהווה חלק בסיסי וישים במערכת הניהול הכוללת בארגון שמטרתה להקל על ניהול הסיכונים הקשורים בפעילות הארגון ולמנוע ככל הניתן תאונות ומפגעי עבודה.

כאשר ארגון מחליט (גם אם מחויב) ליישם תקן OHSAS 18001 במסגרת פעילותו, הקמה והפעלה של מערכת כזו היא יוזמה חיובית ומבורכת שמשמעותה לקיחת אחריות על תהליכי מניעה של תאונות ואירועי בטיחות ובריאות אחרים.

הקו המנחה בתקן כולל חמש מפתחות יסוד: מדיניות, ארגון, תכנון, ביצוע, הערכה ופעולה לשיפור. גישה מערכתית זו משלבת איתור היבטי בטיחות, זיהוי סיכונים והערכתם, מניעה ובקרה שלהם, וכל זאת כמובן מתוך דאגה לבטיחות ובריאות העובדים (והאורחים) בארגון.

לחץ למידע אודות תקן ISO 45001 - התקן החדש לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

צרו קשר
cross
0
    עגלה ריקהחזרה לחנות