בעקבות עדכון משרד הבריאות על מעבר לשיטת אישור אמ״ר באמצעות מסלול הצהרה, נקיים וובינר ובו נתייחס לסקירת השינויים, אופן הגשת הבקשה לאישור ודגשים נוספים מה יש להתייחס אליהם בהגשת בקשה לאישור באמצעות נוטיפיקציה.

בנוסף, נסקור את השינויים הצפויים להתקיים בעתיד כרפורמה בתחום הציוד הרפואי בישראל.

 

תאריך: 10/09/2023 בשעה 14:00
משך: 30 דקות

ללא עלות

מוזמנים להירשם - קישור לוובינר

נשמח לראותכם