עם כניסתה של הרגולציה החדשה לתמרוקים בישראל, אנו מבינים כי קיים צורך להבין באופן ברור מה בדיוק מתכוונת הרגולציה ומה היכולות והמשמעויות באישור תמרוקים באמצעות נציג אחראי, להשלמת הידע, לטובת הבנת היכולות והמשמעויות כחלק מתכנון עסקי, אסטרטגי ורגולטורי של כל יבואן/יצרן ישראלי.

בהתאם הכנו וריכזנו את דרישות הרגולציה החדשה לסדרת מצגות כדלהלן :

  • דגשים בהכנת תיק מוצר (PIF)
  • דגשים בהערכת בטיחות (Safety Assessment)
  • התייחסות לתמרוקים המכילים חומרים מורכבים, רכיבי ננו ומסנני קרינה
  • יבוא מקביל
  • עיקרי השינויים ברגולציה החדשה
  • תפקיד הנציג האחראי בישראל
  • פקודות רוקחים
  • צו הרוקחים
  • תקנות הרוקחים (תמרוקים)

2400

Attendees details