0
sync logo
SYNCNews

שרי הכלכלה והבריאות הגיעו להסכמות בתקנות רפורמת התמרוקים והן יוגשו מחדש לכנסת

נובמבר 2017

רפורמת התמרוקים, אשר הייתה אמורה להיכנס בתחילת אוקטובר, נדחתה על רקע חילוקי דעות שונים בין משרד הבריאות למשרד הכלכלה.

בימים אלו, שר הכלכלה ושר הבריאות משתפים פעולה בגיבוש תקנות רפורמת התמרוקים ומתכוונים להגישן שוב לכנסת עד ה-20 בנובמבר.

כחלק מההסכמות יוסרו ההגבלות שמשרד הבריאות ביקש להטיל על ייבוא מקביל של משחות שיניים ומי פה.

בנוסף, אפשר יהיה לייבא בחופשיות מסין וקוריאה, גם אם המוצרים לא משווקים באירופה או ארה"ב, אך לא כשמדובר במוצרים חדשים.

כמו כן, מסתמן כי ייבואן מקביל לא יהיה מחויב עוד להציג את שרשרת האספקה.

התקנות ינוסחו מחדש עד ה-10 בנובמבר ויועברו לאישור משרד המשפטים. לאחר מכן הן יוגשו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עד 20 בנובמבר.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop