0
sync logo
SYNCNews

רגולציה חדשה לציוד רפואי- סמינר IVDR/MDR

מאי 2019

רגולציה חדשה לציוד רפואי MDR

ב- 26 מאי 2020 תיכנס לתוקף הרגולציה החדשה לציוד רפואי באירופה.נשמע רחוק, אבל זה כבר כאן...


אנו מציעים לך להירשם לסמינר אודות השינוי הצפוי ברגולציה האירופאית של ציוד רפואי
–(Medical Devices Regulation 2017/745 (MDRו- (In Vitro Diagnostic Regulation2017/746(IVDR.

לשם כך, בנינו תכנית פעולה שבהמתחילים להיערך כבר מעכשיו לשינוייםבין הדירקטיבה הקיימתלרגולציה החדשה.

במסגרת הסמינרנעבור על תכנים ונושאים עיקריים הקשורים לרגולציה האירופאית החדשה לציוד רפואיוהשלכותיה עליך כיצרן ישראלי,במטרהלסייע בהרחבה להבנתה וכןנספק כלים מנחים לגיבוש תכנית עבודה רגולטורית והיערכותבאופן שיאפשר לךלשווק את מוצריך בשוק האירופאיבמועד כניסתה של הרגולציה החדשה.

לרישום לסמינר - לחץ כאן!

סדר יום הסמינר

סדר יום סמינר MDR
954 news body heb 3 2 1558434920

הסמינר יתקיים ב- 27/05/2019 במלון בלמונט, קיבוץ צובה. במהלך הסמינר נגיש כיבוד וארוחת צהריים.

הסמינר יתקיים על ידיאנשי מקצוע, מומחי איכות ורגולציהמטעם חברתסינק פרויקטיםוחברתObelisלפי תכנית הפעולה ״MDR IS NOT SO DIFFICULT״.

לרישום לסמינר - לחץ כאן!

למידע אודות רגולציית ה-MDR לחץ למעבר לבלוג בנושא.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop