0
sync logo
SYNCNews

משרד הבריאות מצא כי קוסמטיקאית נחשבת רקחה ומכרה תמרוקים שאינם מאושרים במשרד הבריאות

דצמבר 2018

בתקופה האחרונה ישנה תופעה שקוסמטיקאיות רבות מוכרות למטופלים מוצרים שהן רקחו בעצמן.

הבעיה שמוצרים רבים שנרקחו על ידי קוסמטיקאיות אינם בעלירישיון תמרוקים ממשרד הבריאות ועל כן אינם עומדים בתקנות משרד הבריאות ועלולים לפגוע במטופלים.

מקרה שכזה נחשף לאחרונה כאשר משרד הבריאות ערך בדיקה למוצרים של הקוסמטיקאית המוכרת והנחשבת פולה בליק - דיין.

רק לרוקח בבית מרקחת מותר לרקוח ולייצר תמרוקים ותכשירים ומאחר ופולה אינה רוקחת אז מוצריה אינם עומדים בתקנות משרד הבריאות. בנוסף יצרני תמרוקים נדרשים להחזיק באישור ממשרד הבריאות, ולפולה לא היה רישיון לייצור תמרוקים.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop