0
sync logo
SYNCNews

משרד הבריאות אישר שימוש בטסטרים (דוגמיות) תמרוקים

מאי 2021

הנחיית משרד הבריאות בנושא תמרוקים מיום 29.6.2020 מבוטלת.

הנחיית משרד הבריאות מיום 29.6.2020, לפיה יש להימנע לחלוטין משימוש ב"טסטרים" של תמרוקים, הינה מבוטלת.

אולם, יש לוודא כי השימוש ב"טסטרים" ודוגמאות התמרוקים לא יהווה סכנה להעברת מחלות ללקוחות באמצעות התמרוק.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop