0
sync logo
SYNCNews

לאחר ישיבה נוספת בכנסת, תקנות התמרוקים הוחזרו למשרד הבריאות לצורך ניסוח מחדש

מרץ 2018

היום, 22/3/18, התקיים דיון נוסף בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא תקנות הרוקחים (תמרוקים), התשע"ח-2018.

דיון זה, בדומה לקודמיו, הסתיים ללא הצבעות ועם מחלוקות לגבי סעיפים משמעותיים.
הוחלט כי התקנות יוחזרו למשרד הבריאות לצורך בחינה וביצוע שינויים.

נושאי המחלוקת העיקריים: רשימת המדינות המוכרות ליבוא תמרוקים לישראל ונושא הייצור המקומי.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop