0
sync logo
SYNCNews

השלב הראשון של מאגר המידע האירופאי החדש יושק בדצמבר 2020

אוקטובר 2020

הוועדה האירופאית לציוד רפואי (MDCG) אישרה כי במסגרת הרגולציה החדשה לציוד הרפואי, יושק ב-1 בדצמבר השלב הראשון של המאגר האירופי החדש לציוד הרפואי (EUDAMED),

בשלב זה המאגר לא יהיה חשוף לקהל הרחב והינו צפוי להיפתח לקהל הרחב ככל הנראה לקראת מאי 2022.

cross
0
    Empty cartBack to shop