0
sync logo
SYNCNews

הרשות להגנת הפרטיות קבעה: דואר אלקטרוני הוא מידע אישי לפי חוק הגנת הפרטיות

נובמבר 2018

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה ב28.11.18 גילוי דעת שבו טענה הרשות כי כתובת מייל של פרט מהווה מידע אישי ומסירה של מידע זה הנה עבירה על חוק הגנת הפרטיות מאחר וזה עלול להיחשב כפגיעה בפרטיות.

עלתה השאלה האם רשימה ממוחשבת שמכילה כתובות דואר אלקטרוני של אנשים נחשבת כמידע אישי.
על פי טענותיה של הרשות להגנת הפרטיות כתובות דואר אלקטרוני מספקות מידע אישי רגיש מאחר ובשירותים ואתרים רבים האדם מזדהה באמצעות כתובת המייל שלו וכתובות הדואר אינן משמשות רק כפרטי התקשרות.
כתובות דואר אלקטרוני עשויות לספק מידע אישי כגון: תחום עיסוק, סטאטוס משפחתי, גיל ועוד ועל כן הן לא יכולות להיחשב רק כדרכי התקשרות.

כתוצאה מגילוי הדעת של הרשות להגנת הפרטיות, מסירת כתובות דואר אלקטרוני לגורם שלישיעל ידי גופים וארגונים תיחשב עבירה על החוק.

בימינו, אנשים רבים משאירים פרטים להתקשרות באתרים וארגונים שונים וכך נוצר מצב שעסקים רבים מחזיקים מידע לצרכים עסקיים, שחלק גדול ממידע זה כולל כתובות מיילים של אנשים.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות על ארגונים ועסקים אשר מחזיקים ברשותם מידע על אנשים לצורך מטרות עסקיות, יש חובה להגן עליו ולהבטיח כי רמת אבטחת המידע תהיה על פי דרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

דואר אלקטרוני לפי חוק הגנת הפרטיות

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop