0
sync logo
SYNCNews

הרשות להגנת הפרטיות פתחה בהליך אכיפה מנהלי לבדיקת אירוע אבטחת מידע

ספטמבר 2019

הרשות להגנת הפרטיות פתחה בהליך אכיפה מנהלי לבדיקת אירוע אבטחת מידע שגרם לדליפת מידע ממאגר מידע של עיריית נהריה.

כתוצאה מאירוע האבטחה דלפומסמכים אישיים ורפואיים של תושבי העיר נהרייה (ביניהם צילומי תעודות לידה ומסמכי אשפוז).

לאחר בדיקתה קבעה הרשות להגנת הפרטיות כי עיריית נהריה אינה עמדה בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), המחייבותכל גורם במשק בארץ המנהל מידע אישי.

עיריית נהריה קיבלה הוראות כיצד לפעול כדי להתאים את רמת אבטחת המידע למה שנדרש בתקנות החדשות להגנת הפרטיות.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop