0
sync logo
SYNCNews

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך להגנת הפרטיות לעיר החכמה

דצמבר 2018

הסוגייה של הגנת הפרטיות בערים חכמות משמעותית מאד מכיוון שהמהות של עיר חכמה מתבססת על איסוף המידע של התושבים ועל כן, ישנה סכנה ממשית לפגיעה בפרטיות של התושבים בעיר חכמה.

הבעיה העיקרית אשר עומדת בפני תושביה של עיר חכמה היא שאין להם אפשרות להימנע מאיסוף המידע עליהם, בעיקר כאשר מדובר במידע שנאסף במסגרת תשתיות עירוניות חשובות. מסיבה זו, הרשויות המקומיות נדרשות לנהוג בזהירות יתר בשימושים הנעשים במידע האישי של תושביה.

מידע נוסף בבלוג:הגנת הפרטיות בערים חכמות

על מנת להגביר את ההגנה על פרטיות התושבים בעיר חכמה, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטיםמדריך אשר מציין את האתגרים בהגנה על פרטיות התושבים בערים חכמות ומציג את התקנות הרלוונטיות בחוק הגנת הפרטיות ודרישת אבטחת המידע של המידע האישי של התושבים.

הרשויות המקומיות נדרשות להגן על מאגרי המידע שנמצאים ברשותה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) שנכנסו לתוקף במאי 2018.

תקנות הגנת הפרטיות מגדירות איזו רמת אבטחה נדרשת עבור כל מי שמחזיק במידע אישי, על פי היקף המידע ורגישות המידע.

על כל רשות מקומית לדעת מה חובותיה בכל הנוגע לאופן שבו היא או מי מטעמה מנהלים ו/או מחזיקים במאגרי מידע אודות התושבים, על מנת להגן על הפרטיות של תושבים בערים חכמות.

935 news body heb 1 2 1544622673

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop