0
sync logo
SYNCNews

המחלוקת על רפורמת התמרוקים נמשכת

אפריל 2019

כבר עברו כמעט שנתיים מאז שמשרד הבריאות משך את תקנות התמרוקים החדשותבטענה שקיים קושי ליישם את הוראות החוק ללא הרחבתן, ומאז משרד הבריאות טרם הצליח לגבש תקנות חדשות.

קרא עוד בבלוג: מה עלה בגורלה של הרגולציה החדשה לתמרוקים?

המחלוקת העיקרית בין משרד הכלכלה, אשר לחץ לקדם את רפורמת התמרוקים, לבין משרד הבריאות, אשר עצר את הרפורמה, היא הסעיפים הנוגעים לייבוא מקביל של מוצרים רגישים, לדוגמה: מוצרים לתינוקות, תמרוקים המכילים רכיבי ננו, מוצרים להגנה מהשמש ומוצרים לחלל הפה.

רפורמת התמרוקים בישראל נועדהלהקל על יצרנים ויבואנים בענף התמרוקים, להפחית את הנטל הרגולטורי ואת החסמים בשוק התמרוקים בישראל ולצמצם את העומסים בהליךרישום תמרוקים.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop