0
sync logo
SYNCNews

היום נכנסו לתוקף תקנות ה- GDPR: תקנות ההגנה על הנתונים הכלליים של אזרחי האיחוד האירופי

מאי 2018

החל מהיום, 25.05.2018, תחל אכיפה של עמידה בתקנות ה- GDPR שמטרתן להגן על המידע של כלל תושבי האיחוד האירופי מפני דליפת מידע והפרת פרטיותם.

התקנות עשויות לגרום לארגונים, כולל אלו שבישראל, לבצע אסטרטגיה מחודשת ולהשקיע יותר בניהול המידע, אחסונו ועיבודו.

תקנות ה-GDPR חלות על כל הארגונים הממוקמים בתוך האיחוד האירופי, ארגונים שממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי ומציעים מוצרים או שירותים של מעקב אחר נתונים של אזרחים מהאיחוד האירופי ובנוסף על חברות עיבוד והחזקת נתונים אישיים של אזרחים המתגוררים באיחוד האירופי, ללא קשר למיקום של החברה.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop