0
sync logo
SYNCNews

היום מתקיים דיון בכנסת לגבי תקנות הרוקחים (תמרוקים) ואישורה של רפורמת התמרוקים

ינואר 2018

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מקיימת היום ב-11:00 דיון בכנסת בנוגע לתקנות הרוקחים (תמרוקים). בשעה 14:00 תתקבל ההחלטה האם רפורמת התמרוקים תצא לפועל.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop