0
sync logo
SYNCNews

דחייה לתיקון פקודת הרוקחים - אסדרת ענף התמרוקים

יוני 2017

בעקבות בקשת שר הבריאות, אושרה דחייה של שלושה חודשים לתחילת התיקון לפקודת הרוקחים - פרק ב' - אסדרת ענף התמרוקים.
החוק יחול החל מתאריך 29.9.17.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop