0
sync logo
SYNCNews

בית המשפט פסק לטובת החקלאים - רפורמה בענף הקנאביס הרפואי

יוני 2017

החקלאים ניצחו במאבק המשפטי שלהם מול ממשלת ישראל, דבר אשר הוביל לרפורמת הקנאביס הרפואי. הרפורמה מסדירה את השימוש בקנאביס רפואי ותורמת הן לצרכנים והן למגדלים ולעוסקים בתחום. על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, אין להגביל את מספר מקומות הגידול ואת כמות העוסקים בתחום.
במסגרת הרפורמה כל מי שעוסק בענף יחויב להחזיק ברישיונות ייעודיים ולפעול לפי סטנדרטים מחייבים של איכות- תקן G.A.P לגידול בתנאים נאותים של קנאביס רפואי.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop