0
sync logo
SYNCNews

אכיפה ראשונה של תקנות ה-GDPR: גוגל נקנה ב-50 מליון יורו

ינואר 2019

תקנות ה-GDPRהנן תקנות להגנת הפרטיות והמידע של אזרחי האיחוד האירופי אשר נכנסו לתוקף החל מה-25.05.2018.

הדרישהלעמידה בתקנות ה-GDPRחלה על ארגונים הממוקמים בתוך האיחוד האירופי, ובנוסף מארגונים אשר ממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי ומחזיקים, מעבדים או עוקבים אחר מידע על תושבי אירופה.

תקנות הגנת הפרטיות GDPR

לראשונה מאז נכנסו לתוקף, זהו היישום הראשון של תקנות הגנת הפרטיות החדשות באירופה כנגד חברת טכנולוגיה.
הוועדה לחופש המידע והמחשבים (CNIL) הטילה על גוגל קנס של כ-50 מיליון יורו בגין הפרות של תקנות ה-GDPR.

גוגל הואשמה בכך שאינה מחזיקה בסמכות משפטית אשר עומדת בתקנות האירופאיות, כדי להחזיק ולטפל במידע פרטי של משתמשים.

וועדת החקירה יצרה חשבון משתמש בגוגל וראתה שגוגל אינה עומדת בתקנות הגנת הפרטיות האירופאיות:

1. גוגל לא מספקת למשתמשיה גישה נוחה למידע ולא משקפת את אופן השימוש בו בידיה.

2. גוגל אינה מבקשת הסכמה ממשתמשיה לאסוף את נתוניהם הפרטיים ולא נותנת הסבר על אופי השימוש שלה בנתונים אלו.

הקנס שגוגל ספגהאינו גבוהיחסית, מאחר ועל פי תקנות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי, ארגון אשר אינו עומד בתקנות למרות שנדרש לכך,עלול להיקנס עד 4% מהמחזור העולמי השנתי או ב- 20 מיליון יורו.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop