0
sync logo
SYNCNews

אישור ספק כספק מוכר במשרד הביטחון יהיה תקף ל-5 שנים

אפריל 2019

המרכז לשילוב ובקרת ספקים במשרד הביטחון פרסמו בתחילת 2019 תדריך בקשה להכללה ברשימת ספקי משהב"ט.

על פי סעיף 11 המתייחס לחידוש רישום כספק מוכר,מספר ספק הנו בתוקף רק ל-5 שנים ויש לחדשו 3 חודשים לפני תום ה-5 שנים.

הסעיפים הרלוונטים מהתדריך:

11.1 "אישור ספק כספק מוכר יהיה בתוקף ל- 5 שנים בלבד [להלן- "תקופת ההכללה כספקמוכר"] החל ממועד החלטת הוועדה המוסמכת על אישורו".

11.2 "שלושה (3) חודשים טרם סיום תקופת ההכללה כספק מוכר, יגיש הספק למשרד הביטחון בקשה מחודשת להיכלל ברשימת הספקים המוכרים (שתכלול את מלוא הטפסיםוהמסמכים הנדרשים לצורך כך למעט טפסים 3-6 שברשימת התיוג) אלא אם שינה אתחשבון הבנק שלו (טופס 3) או תעודת עוסק מורשה (טופס 6) אותם ידרש להגיש מחדש. ככלשהספק לא יעשה כן בפרק זמן זה, ימחק הספק מרשימת הספקים המוכרים לאלתר בתוםתקופת ההכללה כספק מוכר".

למידע נוסף אודות רישום ספק משרד הביטחון- לחץ כאן.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop