0
sync logo
SYNCבלוג

נשארים תמיד
בחזית המידע

דרישות לתקני איכות מספקי משרד הביטחון

אוקטובר 2021

רמת הבטחת האיכות מבטיחה לספק משרד הביטחון יכולת השתתפות במכרזים וכן עבודה עם משרד הביטחון. המשמעות של רמות האיכות השונות היא החזקת הארגון בתעודות…

Read more

מהם השינויים החדשים שחלו ברישום ספק למשרד הביטחון?

אוגוסט 2020

בשביל להיות ספק של משרד הביטחון, יש לבצע הליך רישום ספק קפדני, מסודר ונכון. השלב הראשון בתהליך הינו מילוי טפסים רלוונטיים ומסירתם לגורם המתאים…

Read more

אילו שינויים התרחשו בתהליך רישום ספק במשרד הביטחון?

יוני 2018

על מנת להיות ספק של משרד הביטחון עלייך לבצע הליך רישום ספק במשרד הביטחון.
הליך רישום הספק מורכב ומצריך עבודה מסודרת וקפדנית לאורך כל הדרך, החל משלב איסוף המסמכים, סיווג תחום הפעילות של הספק, בדיקות של נתוני הספק והטפסים ועד שלב ההגשה.

Read more

רישום ספק משרד הביטחון

ינואר 2017

תהליך רישום ספק במשרד הביטחון מתנהל אצל מספר גורמים שונים במשרד הביטחון: מינהל הרכש והייצור (מנה"ר), מינהל המחקר והפיתוח (מפא"ת), אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן), אגף הבינוי, מינהלות התוכניות (פרויקטים מרכזיים), משלחת הרכש בחו"ל.
בלוג זה מפרט היכן צריך להתחיל את תהליך הרישום.

Read more

רישום ספק משרד הביטחון: האם יש צורך בייעוץ מקצועי

אפריל 2016

תהליך רישום ספק משרד הביטחון ידוע כאחד התהליכים הביורוקרטים הסבוכים והקשוחים ביותר בעבודה מול משרדי הממשלה.
לצד ההזדמנויות העסקיות הגלומות בעבודה מול משרד הביטחון – יש צורך בעבודה מוקפדת ומקצועית בתהליכי הרישום המוקדמים כדי ליהנות מהפירות.

Read more

רישום ספק משרד הביטחון: לעשות את זה נכון

נובמבר 2015

רישום ספק משרד הביטחון מאפשר לך לעבוד עם משרד הביטחון! ככל שתזדרז להירשם כספק מוכר משרד הביטחון, כך תוכל להתחיל לעבוד עמם מוקדם יותר.
הליך רישום ספק משרד הביטחון יכול להיות קל ומהיר אם עושים נכון מה שצריך. מדובר על תהליך המצריך איסוף ומילוי מסמכים, הגשה מסודרת ומעקב עד קבלת מספר ספק.

Read more
צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop