0
sync logo
SYNCבלוג

נשארים תמיד
בחזית המידע

יצרני בשר - האם אתם עומדים בדרישות ניהול האיכות?

ינואר 2019

לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו, 2015 - החל ממרץ 2020, יצרני בשר ו/או בתי קירור לאחסון בשר בטמפרטורה מבוקרת ידרשו להחזיק באישור ייצור נאות מאת מנהל שירות המזון.
אולם, מפעל לייצור בשר / בית קירור לאחסון בשר לא יהיה חייב באישור ייצור נאות אם מיושמת לגביו תכנית בטיחות מזון.
התאריך המקורי לעמידה בדרישות היה ספטמבר 2019 אך הוא נדחה למרץ 2020.

Read more

מילון מונחים - איכות ורגולציה

נובמבר 2017

מילון מונחים בתחומי האיכות והרגולציה:

Read more

בלוג שאלות ותשובות- רישום מזון ורישום תוספי תזונה

יוני 2017

1.מי נדרש לקבלת אישורים בתחום המזון ממשרד הבריאות ובאילו מקרים? כל המעוניין לייבא לישראל מזון או תוסף מזון לצורך שיווק או ייצור, חייב באישור…

Read more

תקן HACCP ו/או תקן GMP - בסבסוד משרד הכלכלה

יוני 2017

עד לפני כמה שנים, יצרני מזון אינם היו חייבים להיות בעלי תקן לתנאי ייצור נאותים, והדבר היה בגדר רשות.
ב- 30.5.15, התקבל חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, ולפיו יצרני מזון מחויבים להחזיק ב"אישור ייצור נאות" (נוסף על קבלת "רישיון ייצור") לגבי סוגי מזונות מסוימים, שנקבעו בתקנות משרד הבריאות.

ההגדרה של "תנאי ייצור נאותים" לפי סעיף 1 מהחוק: תנאי בקרה, לרבות בקרת איכות ובטיחות, לפי תקנים בין–לאומיים מקובלים שנועדו להבטיח את התקיימותם של התנאים, התקנים או ההוראות המהותיים החלים על ייצור ושיווק המזון, לרבות לפי הוראות ותנאים שהורה היצרן בעניינים אלה.

Read more

אילו עסקים נדרשים בתקן בטיחות מזון HACCP / ISO 22000

אוגוסט 2016

תקן בטיחות מזון - HACCP / ISO 22000 - נושא עמו תועלות עסקיות רבות לגופים הפעילים בתעשיית המזון, שכן צרכנים ברחבי העולם נותנים בו את מבטחם, ומחפשים את סמל התקן על גבי מוצרים בנקודות ההפצה הקמעונאיות.

Read more

תקן ISO 22000: הקריטריונים לקבלת תקן בטיחות מזון

מרץ 2016

תקן ISO 22000 לבטיחות מזון נועד להתוות לארגונים בתעשיית המזון דרכי פעולה לניהול האיכות והבטיחות לכל אורך שרשרת הייצור והאספקה - מהטיפול בחומרי הגלם, דרך הייצור והאחסון, ועד ההפצה ללקוחות.

Read more
צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop