0
sync logo
SYNCBlog ניהול והתנהלות

4 תקנים שכדאי לכל בעל עסק להכיר

אוגוסט 2017

בעולם העסקים אי אפשר כיום להתנהל מבלי לשמוע אודות תקני ISO . תקנים אלו מהווים פעמים רבות תנאי סף ודרישה מקדימה להשתתפות במכרזים, לשיתופי פעולה עסקיים, לחתימת עסקאות וכמו כן הם מהווים מרכיב משמעותי במיתוג ובמוניטין האיכות והאמינות של חברות ועסקים.​

ISO 9001

תקן ISO 9001

מה זה תקן ISO 9001 ?

תקן זה נחשב ל"אבי התקנים" ומטרתו העיקרית של התקן: להבטיח כי מוצרי הארגון ושירותיו מותאמים לדרישות האיכות של הלקוחות – ואף למעלה מכך. התקן מיושם בקרב כמיליון ארגונים בכ- 170 מדינות

איך התקן יועיל לארגון שלך?

ומיליארדי צרכנים ברחבי העולם מכירים בו כחותמת גלובלית מחייבת, ורואים בו סמל לאיכות המוצר או השירות.

התקן תורם לשיפור המוניטין מול לקוחות, שותפים עסקיים וגופים רגולטוריים.

ISO 14001

תקן ISO 14001

מה זה תקןISO 14001 ?

תקן זה הנו תקן בינלאומי לניהול סביבתי, אשר מטרתו היא להקנות כלים ולהנחות את הארגוןבתחומיםבהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה.

כיום, כשהמודעות לאיכות הסביבה הולכת וגוברת, מערכת לניהול הסביבה טובה לא רק לייעול וחסכון, אלא גם לפיתוח עסקי.

איך התקן יועיל לארגון שלך?

מסקר שנערך בתחום התברר כי יותר ויותר צרכנים מעדיפים להתקשר עם ארגונים שאינם מזהמים לסביבה, ויתרה מכך – תורמים לסביבה.

הסמכת ארגונך לתקן ISO 14001 תאפשר ללקוח לזהות את הארגון כידידותי לסביבה, תשפר את עמדת הארגון בפני רשויות החוק בכל הקשור לסביבה ותשפר את המוניטין בפני הלקוחות ושותפים עסקיים.

ISO 27001

תקן ISO 27001

מה זה תקןISO 27001?

התקן נועד להטמיע, לשמר, ולשפר באופן מתמיד את אבטחת המידע בארגונים – ללא תלות בגודלם או בתחום העיסוק שלהם.

מטרתו העיקרית של התקן: להתמודד עם איומים נוכחיים ועתידיים בכל הנוגע לניהול המידע בארגון, ומזעור הסיכונים לדליפת מידע החוצה באופן בלתי מבוקר.

איך התקן יועיל לארגון שלך?

ראשית כל, התקן מאפשר את ניהול אבטחת המידע בארגון וטיפול ומניעה במקרי זליגת מידע.

בנוסף, כיום קבלת התקן היא שלב הכרחיגם עבור שיתופי פעולה עם חברות וארגונים ברחבי העולם, שמציבים אותו כדרישת סף לפני התקשרות עסקית במיזמים שונים.

כמו כן, הסמכה לתקן מהווה יתרון תחרותי מול המתחרים ומהווה אסמכתא לכך שהארגון מגן על המידע שלו.

SA8000

תקן SA 8000

מה זה תקן SA 8000?

תקן SA8000 הנו תקן בינלאומי למחויבות חברתית, אשר מטרתו היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה האנושית החברתית.

איך התקן יועיל לארגון שלך?

מערכת מחויבות חברתית טובה לא רק לייעול וחסכון, אלא גם לפיתוח עסקי של הארגון.

מחקר שנערך בתחום גילהשיותר ויותר צרכנים מעדיפים להתקשר עם ארגונים שטובים לעובדים שלהם, ויתרה מכך – תורמים לסביבת העבודה.

הסמכה לתקן SA8000 מהווה הצהרה בינלאומית לכך שהארגון שם את האחריות החברתיתכערך עליון בפעילותו, ונוקט באמצעים בכדי לממש את מחויבותו לעובדיו ולסביבה שלהם- מה שתורם לשיפור המוניטין בפני לקוחות ושותפים עסקיים.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop