0
sync logo
SYNCבלוג אבטחת מידע

תקנות GDPR להגנת המידע והפרטיות של אזרחי האיחוד האירופי

ינואר 2018

GDPR - General Data Protection Regulation אלו תקנות אשר באות להגן על המידע והפרטיות של תושבי האיחוד האירופי.

החל מתאריך ה - 25.5.18 החלה הדרישהלעמוד בתקנות ה- GDPR,מארגונים הממוקמים בתוך האיחוד האירופי, ובנוסף מארגונים אשר ממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי ומחזיקים, מעבדים או עוקבים אחר מידע על תושבי אירופה.

על אילו סוגי מידע 'תקנות ההגנה על הנתונים הכלליים' מגינות?

 • שם, כתובת ותעודת זהות.
 • מיקום, כתובת IP , מידע cookie ותגיות RFID.
 • מידע רפואי וגנטי.
 • מידע ביומטרי.
 • נתונים גזעניים או אתניים.
 • דעות פוליטיות.
 • נטייה מינית.

 

הגנת מידע ופרטיות

מה הסנקציות במקרה של אי עמידה בדרישות של תקנות ה-GDPR?

ארגונים אשר נדרשים לעמוד בתקנות הגנת המידע והפרטיות (GDPR) ואינם עושים זאת, עלולים להיקנס עד 4% מהמחזור העולמי השנתי או ב- 20 מיליון יורו.

לדוגמה, כאשר אין הסכמה של הלקוח לגבי עיבוד הנתונים או כאשר יש הפרה של הליבה של 'פרטיות לפי עיצוב'.

כמו כן, במקרים של הפרה ראשונה ולא מכוונת, עשויה להתקבל אזהרה בכתב לפני קבלת קנס בפועל.

קטע מתוך מסמך הרגולציה:

"עקרון ההגנה על אנשים פרטיים בקשר לעיבוד מידע אישי שלהם, תהא אזרחותם ותושבותם אשר תהא, חייב לכבד את הזכויות והחירויות הבסיסיות שלהם, ובעיקר את זכותם והחירות הבסיסית להגנה על מידע אישי. רגולציה זו נועדה לתרום להשגת חופש, ביטחון וצדק, ולהביא לכדי איחוד כלכלי, תוך התקדמות כלכלית וחברתית, חיזוק וליכוד הכלכלות בתוך השוק הפנימי ולדאוג לשלומותם של אנשים פרטיים."

על מנת לעמוד בתקנות ה-GDPR ולעבוד עם השוק האירופאי השאר פרטים ותהנה מהליך מקצועי ויעיל שיחסוך לך זמן וכסף.

cross
0
  0
  עגלה ריקהחזרה לחנות