0
sync logo
SYNCBlog מזון

תקן HACCP ו/או תקן GMP - בסבסוד משרד הכלכלה

יוני 2017

עד לפני כמה שנים, יצרני מזון אינם היו חייבים להיות בעלי תקן לתנאי ייצור נאותים, והדבר היה בגדר רשות.
ב- 30.5.15, התקבל חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, ולפיו יצרני מזון מחויבים להחזיק ב"אישור ייצור נאות" (נוסף על קבלת "רישיון ייצור") לגבי סוגי מזונות מסוימים, שנקבעו בתקנות משרד הבריאות.

ההגדרה של "תנאי ייצור נאותים" לפי סעיף 1 מהחוק: תנאי בקרה, לרבות בקרת איכות ובטיחות, לפי תקנים בין–לאומיים מקובלים שנועדו להבטיח את התקיימותם של התנאים, התקנים או ההוראות המהותיים החלים על ייצור ושיווק המזון, לרבות לפי הוראות ותנאים שהורה היצרן בעניינים אלה.

מה המשמעות עבור יצרני מזון?

התקנות החדשות מפרטות שורה של דרישות בתחום איכות הייצור בתעשיית המזון, ובמסגרתן נדרשים מפעלים העוסקים באחסון, אריזה, או עיבוד של מוצרים המכילים בשר ודגים לעמוד בתקנים בינלאומיים.

מעתה, יצרני מזון מחויבים לעבור הסמכה לתקן HACCP או תקן GMP על מנת להחזיק ב "אישור ייצור נאות".

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

GMP - Good Manufacturing Practice

אישור ייצור נאות

תכנית הסבסוד של משרד הכלכלה

משרד הכלכלה פרסם תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו בעסקים קטנים ובינוניים. (הוראת מנכ"ל (4.38)).

התוכנית מיועדת למפעלים שמייצרים בשר, דגים ומוצרים נטולי גלוטן ביישום תכנית בטיחות מזון הכוללת קבלת תקן HACCP ו/או תקן GMP.

הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בהוצאות הנדרשות לשם עמידה באחד מהתקנים הנ"ל.

הסמכה לתקן HACCP /תקן GMP היא מורכבות ודורשות היכרות והבנה עם נהלי העבודה מול משרד הבריאות ומכוני ההסמכה. בסינק פרויקטים צברנו ניסיון רב בהסמכה לתקני האיכות השונים ובקבלת אישורי משרד הבריאות.

 

השאר פרטים למידע נוסף על התקנים ונחזור אלייך בהקדם

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop