0
sync logo
SYNCBlog קבלנים

ת"י 5281, ת"י 5282: בנייה בת-קיימא (תקן בניה ירוקה)

פברואר 2016

מי רוצה לגור בבית 5 כוכבים?
תקן לבנייה ירוקה מפרט את מדרג מענה הארגון לסביבה ירוקה, כך שלפיו נקבע הציון של המבנה.
באמת אפשר לגור בבית 5 כוכבים... 🙂

בנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבניה ולתפעול של מבנים ובנייניםשנועדה לחסוך בצריכת אנרגיה, מים וחומרי גלם.

מטרת יישום תקן לבנייה ירוקה היא להשפיע על היזם ו/או הקבלן ליצור סביבה ירוקה למגורים, מסחר, תעשייה וכד' במטרה שתהא בריאה ונוחה, תוך הימנעות ככל האפשר מפגיעה / השפעה על הסביבה, וזאת (לדוגמה) באמצעות שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, בחומרים ממוחזרים, תכנון חיסכון של אנרגיה וכד'.

תקני בניה ירוקה מוכרים כת"י 5281 ות"י 5282 וניתנים עבור מבניםחדשים וקיימים (שיפוץ) וניתן להתחיל התהליך כבר בשלבי טרום תכנון ובנייה.

בנייה ירוקה

למה בנייה ירוקה?

 • התקן מספק ליזמים יתרון שיווקי מכיוון שמבטיח את איכות הפרויקט ומשמש מדד לאיכותו עבור הצרכנים.
 • הקטנת הוצאות ועלות הבנייה באמצעותשימוש נכון ויעיל יותר במשאבי טבע וחומרי גלם.
 • צמצום עליות תחזוקה ושימוש למשתמש הסופי.
 • שיפור איכות תפקוד המבנה לאורך ימים.
 • העלאה עתידית של שווי הנכס.
 • הפחתת כמויות הפסולת בשלב הבניה.
 • חיסכון אנרגטי על ידי שילוב של מערכות חכמות.
 • צמצום השפעה על הסביבה והפגיעה בה.

הדרך להסמכה

תהליך ההסמכהמורכב מ- 2 שלבים:

שלב א' – תכנון:

 • כתיבת אוגדן המפרט את כלל הליכי הבניה משלב טרום התכנון ועד גמר הבניה.
 • בדיקת האוגדן ע"י מעריך מוסמך.
 • קבלת אשור ודירוג זמני למבנה.

שלב ב' – בחינה מעשית:

 • תיאום סיור בשטח לצורך בדיקת יישום הבניה על פי האוגדן שנשלח.
 • סיור בשלב השלד.
 • סיור בגמר הבניה.
 • המעריך מגיש דוח סופי לקביעת דירוג הבניין.

 

השאר פרטיך לשיחת ייעוץ ולמידע נוסף בנוגע לבניה ירוקה

ולהסמכה לתקן5281 או תקן 5282

cross
0
  0
  Empty cartBack to shop