0
sync logo
SYNCBlog ציוד רפואי

שימוש במכשור רפואי - תאי לחץ

אוקטובר 2020

מכשיר תא הלחץ נכלל כחלק מהמכשור הרפואי ודורש אישור אגף אמ"ר במשרד הבריאות.
היום התקיים דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא ״שימוש במכשור רפואי – תאי לחץ״.
במסגרת הדיון הוצגו טענות בעד ונגד הרחבת מכסת תאי הלחץ בבתי החולים כיום וכן האפשרות להרחיב את השימוש מעבר לבתי החולים.

שימוש במכשור רפואי - תאי לחץ

היום התקיים דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות חה״כ טלי פלוסקב בנושא ״שימוש במכשור - תאי לחץ".במסגרת הדיון הוצגו טענות בעד ונגד הרחבת מכסת תאי הלחץ בבתי החולים כיום וכן האפשרות להרחיב את השימוש מעבר לבתי החולים.

התקנות המתייחסות לתאי לחץ כיום מתייחסות בין השאר, לתא לחץ עבור כל 70 אלף תושבים – כאשר בפועל נראה כי קיים ריכוז של תאי לחץ באזורים מסוימים בריכוז אוכלוסייה גבוה יותר, לעומת אזורים אחרים בהם קיים ריכוז אוכלוסייה נמוך יותר עם פחות תאי לחץ – אם בכלל. הועלתה הצעה לבחון את התקנות הקיימות ובין השאר לשנות את גודל האוכלוסייה הנדרש לכל תא לחץ.

נכון להיום, משרד הבריאות מפקח על ציוד רפואי, ומכשירי תאי הלחץ מוגדרים כציוד רפואי, אך מעבר לאגף אמ״ר, ישנם גורמים נוספים האחראיים לאשר הפעלת ושימוש בתאי לחץ בישראל, ביניהן האגף למדניות טכנולוגית. ד"ר אתי סממה, ראש האגף למדניות טכנולוגית ציינה במהלך הדיון כי ״תאי לחץ הם מכשירים מפוקחים שניתנים ברישיון, תחת התוויות מוכחות״ ולטענת ההשוואה למדינות אחרות ובכללן ארה״ב הוסיפה ״ארה״ב זו לא המדיניות הרפואית שהיינו רוצים להיות דומים לה״. בנוסף טענה ד״ר אתי סממה במהלך הדיון שתאי לחץ אינם מסייעים ואין הוכחה ליעילות שלהם. על כך נשאלה: מדוע בבתי חולים מסוימים כיום כן משתמשים ומקצים כספי ציבור לטובת תאי לחץ? לא התקבלה תשובה ברורה בנושא.

דיון וועדה שימוש במכשור רפואי

הדעות חלוקות בנוגע ליעילות השימוש בתאי לחץ, אבל נראה כי גורמים מקצועיים רבים הבקיאים בתהליכי שיקום, בכללם תאי לחץ, מוצאים את השימוש בו כיעיל ואף כמוביל בהתוויות רבות מעבר לאלו שאושרו לשימוש בישראל. הרעיון של תא לחץ הוא פשוט – הגוף נדרש לחמצן ותא הלחץ מספק חמצן; תא הלחץ מסייע לשנע את החמצן בכמות מוגברת אל התאים והרקמות שסופגים את החמצן באופן ישיר, כך שגם במקרים של רקמות פגועות כתוצאה מזרימת דם מועטה, אלו מקבלים את מנת החמצן המוגברת ומשתקמים. לטענת מטופלים רבים, שנפגעו כתוצאה מנזקי קרינה, תאונות צלילה, מחלות פסיכיאטריות וכד׳, התוצאות טובות ואף מעבר למצופה. יתרה מכך, גורמים מקצועיים טוענים שהסיכון כתוצאה משימוש בתאי לחץ הוא נמוך והנזק המדווח בעולם מזערי ויחידני, מה גם שמדובר על דיווחים של הרעלת חמצן, מה שכל מוסד רפואי יודע לטפל בו בקלות ובמהירות.

לפי הדיון שנערך, נראה כי הוועדה הבהירה את חשיבות השימוש בתאי לחץ ובכוונתה לדרוש שינוי התקנות בנוגע לאלו, בראשם ההתייחסות לבתי חולים ממשלתיים, ייתכן אף לשנות את מכסת המכשירים ביחס לגודל האוכלוסייה לטובה. הוועדה ננעלה בכך שיו״ר הוועדה ביקשה לקיים דיון נוסף ובו יידרש משרד הבריאות להציג לאחר בחינתו בנוגע למצב הקיים והאפשרות לשנות התקנות.

 

לחצו למידע נוסף אודות אישור אמ"ר לשימוש בתאי לחץ וכן לאישורים עבור מכשור רפואי

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop