0
sync logo
SYNCBlog אבטחת מידע

שימוש במאגרי מידע רפואיים – פיתוח וחדשנות או פגיעה בפרטיות?

נובמבר 2017

תחום הביג דאטה (big data) אשר עוסק בניהול מאגרי מידע, התפתח רבות בשנים האחרונות וכעת צפוי להיכנס גם לעולם הרפואה.
במרכז החדשנות בשיבא מפתחים שיטות טיפול ואבחון המבוססות על מאגרי המידע שנצברו בבית החולים.

לצורך כך הוקמה בשיבא מערכת ממוחשבת שאוספת מידע ממטופלים. החזון הנו להשתמש בכל המידע הקיים על החולה ונצבר במהלך השנים, לחזות מחלות מבעוד מועד ולהתאים לו את הטיפול האידיאלי עבורו.

אז איפה הבעיה?

היקף המידע על החולים והשימושים שנעשים בו מציבים אתגרים בקשר לפרטיות המידע. המידע הרפואי של החולים חשוף לגישתם של נותני שירות רבים בתחום הרפואה ועל כן קיים חשש גדול לביטחון המידע.

מה הפתרון?

תקן ISO 27799 הינו תקן אבטחת מידע אשר במהותו מתמקד בהנחיות לשמירה על בטחון המידע במוסדות וארגוני הבריאות בפרט.

תקן איזו 27799 מספק נהלי עבודה מסודרים לארגוני בריאות וכל גורם המחזיק בידיו מידע רפואי אישי או כללי על צרכנים מסוימים בהקשר לאבטחת מידע זה וניהול איכותי שלו.

מי צריך תקן ISO 27799?

תקן ISO 27799 רלוונטי עבור כל נותן שירות בתחום הרפואה, אשר נחשף למידע רפואי, בין אם מדובר במוסד בריאותי ממלכתי, מוסד בריאות פרטי או נותן שירות שהוא צד שלישי.

ככל שעובר הזמןתקן ISO 27799 הופך לסטנדרט איכות נורמטיבי בקרב נותני השירות בתחום הרפואה אשר מבקשים לשמור על יושרה מקצועית, ולא רחוקה העת בה הנורמה תהפוך להנחיה רשמית וגורפת עבור כלל העוסקים בתחום שירותי הרפואה.

cross
0
    Empty cartBack to shop