0
sync logo
SYNCBlog משרד הבטחון

רישום ספק משרד הביטחון: האם יש צורך בייעוץ מקצועי

אפריל 2016

תהליך רישום ספק משרד הביטחון ידוע כאחד התהליכים הביורוקרטים הסבוכים והקשוחים ביותר בעבודה מול משרדי הממשלה.
לצד ההזדמנויות העסקיות הגלומות בעבודה מול משרד הביטחון – יש צורך בעבודה מוקפדת ומקצועית בתהליכי הרישום המוקדמים כדי ליהנות מהפירות.

מי שמוגדר כספק מורשה של משרד הביטחון נהנה מסמל של איכות ואמינות, המסייע בקידום עסקאות בשוק הישראלי ובחו"ל.

בתהליך הרישום כספק משרד הביטחון אין לבצע קיצורי דרך. התהליך המובנה מוכתב על ידי מינהל הרכש והייצור במשרד (מנה"ר), ואין לסטות ממנו כהוא-זה. שלבי התהליך מוגדרים בצורה קשיחה, והם כוללים בין היתר: איסוף חומרים ומילוי טפסי בקשה, סיווג תחום הפעילות של הספק, בדיקות מחמירות של נתוני הספק ושל הטפסים שהגיש, בדיקות משפטיות חשבונאיות וביטחוניות, דיון ואישור בוועדה מיוחדת המורכבת מנציגי משרד הביטחון, משרד התמ"ת, נציג צה"ל ונציג ציבור.

התהליך אורך במקרה הטוב כמה שבועות עד חודשים ספורים. בכל אחד משלבי התהליך עלולות לצוץ סוגיות הדורשות בירור נוסף, או הגשת תיעוד וחומרים משלימים. משמעותה של כל "הפתעה" שכזו - דחייה ניכרת במועד קבלת האישור לרישום ספק משרד הביטחון. ספק שמגיש בקשה לרישום עושה זאת פעם אחת במחזור חייו העסקיים, שכן מרגע שקיבל מספר ספק – הוא יכול לעבוד באופן קבוע עם משרד הביטחון ולא נזקק לאישורים נוספים. זו הסיבה שמי שליווה את תהליך הרישום עשרות ומאות פעמים – מחזיק במומחיות מיוחדת בנושא, וזו יכולה לסייע באופן משמעותי למבקשי רישום חדשים.

הליך רישום ספק משרד הביטחון מורכב וארוך

כדי לקצר תהליכים ככל שניתן, יש להסתייע במומחים שמכירים את ההליך ואת הגורמים המעורבים בו במשרד הביטחון. המומחים של סינק פרויקטים ליוו ארגונים וחברות רבים בתהליך רישום ספק משרד הביטחון, ומחזיקים בניסיון ובידע רב על התהליך ומה שמתרחש מאחורי הקלעים שלו. אנחנו יודעים בדיוק מה עליך להגיש כבר בתחילת הדרך, ומנחים אותך בהשגת הטפסים והאישורים, כדי שהבקשה לא תוחזר בשל היעדר פרטים מספיקים. יש להבין כי כבר בשלבים המוקדמים התהליך יכול להיעצר ולחזור לנקודת המוצא בשל טפסים שלא מולאו כראוי או מסמכים ואישורים חסרים.

גם לאחר הגשת החומרים לצורך רישום ספק משרד הביטחון יש הכרח בליווי של גוף מקצועי שמכיר את התהליכים במערכת, ויידע לסייע בכל שלב שבו הבקשה נמצאת "בתוך הצנרת". כדי לשלוט בהליכים ככל שניתן חשוב לדעת היכן הבקשה עומדת, מה קורה איתה כעת, ולמי פונים לצורך בירור או בקשה. חשוב לא פחות לדעת לשאול את השאלות הנכונות בזמן הנכון, כדי לקבל תשובות מדויקות ככל שניתן ובמידת היכולת – אף לסייע בזירוז התהליך.

הניסיון המקצועי שלנו מלמד כי מי שמגיע מוכן לתהליך ודואג ללוות אותו בכל אחד משלביו באמצעות גורם מקצועי – מסיים אותו בהצלחה בזמן הקצר ביותר האפשרי.

צור קשר עכשיו לשיחת ייעוץ עם מומחה רישום ספק משרד הביטחון.

מומחה לרישום ספק משרד הביטחון

!Contact Us
cross
0
    Empty cartBack to shop