0
sync logo
SYNCBlog משרד הבטחון

רישום ספק משרד הביטחון: שלב אחר שלב

אוגוסט 2015

כדי לקבל רישום ספק משרד הביטחון יש לנהוג לפי תהליך מוקפד ומסודר.
די במסמך חסר או נקיטת מהלך מוקדם לפני זמנו – כדי לייצר תסבוכת בירוקרטית ו"לתקוע" את התהליך לזמן ממושך ללא סיבה מהותית.
לשם כך, חשוב לקרוא בלוג מקצועי זה שמסביר על התהליך ומה חשוב לדעת מראש.

יש תהליכים רבי משמעות שכדאי להכיר היטב ואין לעגל בהם פינות או לחפש קיצורי דרך. תהליך שכזה הוא רישום ספק במשרד הביטחוןשפותח דלת בפני ארגונים וחברות להצמיח תועלות עסקיות מתקציב הביטחון האדיר של מדינת ישראל.

כדי לקבל רישום ספק משרד הביטחון יש לנהוג לפי תהליך מוקפד ומסודר. די במסמך חסר או נקיטת מהלך מוקדם לפני זמנו – כדי לייצר תסבוכת בירוקרטית ו"לתקוע" את התהליך לזמן ממושך ללא סיבה מהותית. לשם כך, חשוב לקבל ליווי מקצועי לתהליך ולדעת היטב מראש מה צפוי לאורכו.

לשם הגשת הבקשה, כל סוגי הספקים נדרשים תחילה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

• הספק בעל תעודת עוסק מורשה לפי חוק מע"מ, ובעל אישור משלטונות מס הכנסה/רואה חשבון.

• על הספק להציג מחזור עסקים שנתי מאושר ע"י רואה חשבון.

• הספק מסכים לקבל תשלומים ממשרד הביטחון אך ורק דרך חשבון הבנק שלו.

 רישום ספק משרד הביטחון

תהליך רישום ספק משרד הביטחון – שלב אחר שלב

1. מילוי טפסי בקשה להירשם כ"ספק מוכר" - ניתן להוריד את הטפסים מאתר משרד הביטחון. יש למלא בקפידה את הטפסים, ולהוסיף אישורים בכתב כדי לעמוד בתנאי הסף של הרישום, לפי התחום שבו הספק מעניק שירותים או מוצרים.

2. מסירת הטפסים לגורם המתאים במרכז לשילוב ספקים שבמינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר). יש למסור את הטפסים לפי סיווג התחום המקצועי שבו פועל הספק ומעניק שירותים ומוצרים.

3. בדיקה ראשונית לשלמות הנתונים - אם הטפסים לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להם המסמכים הדרושים – יוחזר כל החומר למבקש לצורך השלמות. מדובר בבדיקה ראשונית בלבד, ובהמשך תבוצע אף בדיקה מעמיקה יותר.

4. פתיחת תיק ספק - משרד הביטחון פותח "תיק ספק", המהווה רישום ראשוני בלבד לתחילת התהליך. הספק יקבל אישור על פתיחת התיק, שבו יפורטו מספר תיק לפניות ובירורים, וכן התחום המקצועי שמטפל בבקשת הרישום. אישור זה אינו מהווה אישור לרישום הספק, ובשלב הזה הוא נועד לצרכים מנהלתיים בלבד.

5. בדיקת נתוני הספק - הטפסים עוברים לבדיקה מהותית מקיפה בת כמה שלבים, שעשויה להימשך מספר שבועות. משרד הביטחון עורך בדיקה חשבונאית ומשפטית מחייבת של הבעלים ו/או מנהלים ו/או מורשי החתימה בארגון המבקש להיות ספק, בדיקות שונות והצלבות לאימות פרטי התיק, וכן בדיקות ביטחוניות לגבי המבקש.

6. אישור פנימי עקרוני של התיק - לאחר השלמת הבדיקות בהצלחה על ידי הגורמים המוסמכים, תיק הבקשה לרישום ספק משרד הביטחון נבחן סופית על ידי התחום המטפל במנה"ר, כדי לקבוע האם מולאו כל חובות הרישום והתיק מוכן להגשה לוועדה המוסמכת.

7. אישור התיק בוועדה - בוועדת האישורים המיוחדת חברים משרד הביטחון, משרד התמ"ת, נציג צה"ל ונציג ציבור. הוועדה דנה בבקשה הרישום וקובעת את סטטוס הספק מבחינת אופי פעילותו וההיקף הכספי המאושר לו בהתקשרויות עם המשרד. מדובר במגבלת הסכום המאושר להתקשרות בודדת מול הספק.

8. הודעה לספק בדבר הרישום - הספק שהגיש את הבקשה יקבל בדואר רשום הודעה על אישור בקשתו ורישומו כספק מורשה משרד הביטחון. ההודעה תכלול פרטים על אופי פעילותו וההיקף הכספי המאושר בכל התקשרות. הספק יקבל מספר ספק מזהה שילווה אותו מעתה והלאה בכל התקשרות והתחשבנות עם משרד הביטחון.

אם גם אתה רוצה להירשם כספק משרד הביטחון, אנו בסינק פרויקטים נשמח לסייע לך לעבור את התהליך בקלות ובמהירות מקסימאלית, כדי שתוכל להתחיל לעבוד עם משרד הביטחון בהקדם האפשרי.

צור עמנוקשרותתחיל לקדם את העסק שלך!

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop