0
sync logo
SYNCBlog משרד הבטחון

רישום ספק משרד הביטחון: לעשות את זה נכון

נובמבר 2015

רישום ספק משרד הביטחון מאפשר לך לעבוד עם משרד הביטחון! ככל שתזדרז להירשם כספק מוכר משרד הביטחון, כך תוכל להתחיל לעבוד עמם מוקדם יותר.
הליך רישום ספק משרד הביטחון יכול להיות קל ומהיר אם עושים נכון מה שצריך. מדובר על תהליך המצריך איסוף ומילוי מסמכים, הגשה מסודרת ומעקב עד קבלת מספר ספק.

רישום ספק משרד הביטחון מאפשר לך לעבוד עם משרד הביטחון! ככל שתזדרז להירשם כספק מוכר משרד הביטחון, כך תוכל להתחיל לעבוד עמם מוקדם יותר.

הליך רישום ספק משרד הביטחון יכול להיות קל ומהיר אם עושים נכון מה שצריך. מדובר על תהליך המצריך איסוף ומילוי מסמכים, הגשה מסודרת ומעקב עד קבלת מספר ספק (המסתיים לאחר אישור וועדה בנוכחות משרד הביטחון ומשרד התמ"ס).

כמו כן, מעבר לעבודה עם משרד הביטחון, רישום ספק משרד הביטחון מאפשר למי שהוא ספק מוכר, גישה לתוכן המכרזים דרך האינטרנט, ולאחר עבודה עם משרד הביטחון – גם להגיש בדרך זו חשבוניות.

הליך רישום ספק משהבט איסוף ומילוי מסמכים

מהו תהליך רישום ספק במשרד הביטחון?

בשלב ראשון יש לאסוף המסמכים הנדרשים באופן שמגדיר משרד הביטחון להגיש אותם בצורה מסודרת. לאחר מכן יחידת מנהל הרכש (= מנה"ר) מבצעת בדיקות כלכליות על הארגון ובדיקות ביטחוניות אודות בעלים ומורשי חתימה בארגון. רק כאשר אלו עברו הבדיקה ניתן יהיה להגדיר את תחומי העיסוק (= סיווגים טכנולוגיים) שהארגון מבקש להירשם בהם כספק במשרד הביטחון.

לעיתים מנה"ר מבקש מטעם משרד הביטחון לזמן את הארגון שמבקש להירשם כספק להתייצב בפני וועדה כתנאי לאישור הספק. בסיום התהליך יקבל הארגון מספר ספק וגישה לאתר האינטרנט של משרד הביטחון שבו יוכל לראות עבודות ומכרזים ולהגיש הצעות אליהם.

במה סינק פרויקטים תוכל לסייע?

אנו מתמחים ברגולציה ורושמים ארגונים כספקים במשרד הביטחון מזה מספר שנים. יש לנו הידע והניסיון להוביל את הליך הרישום באופן פשוט ומהיר ולדאוג שתקבל מספר ספק לארגון שלך ותוכל להתחיל לעבוד בהקדם עם משרד הביטחון.

צור עמנוקשר לתחילת הליך יעיל ומקצועי לרישום ספק במשרד הביטחון. בהצלחה.

לקוחות ספק משרד הביטחון

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop