0
sync logo
SYNCBlog משרד הבריאות

רגולציה בתעשיית הקוסמטיקה

יולי 2017

ב-1 לאוקטובר 2017 צפויה להתרחש מהפכה בתעשיית הקוסמטיקה בישראל.
משרד הבריאות פרסם מדיניות רגולטורית חדשה בשוק התמרוקים בישראל, אשר מבוססת על הרגולציה הנהוגה באיחוד האירופאי (EC 1223).

יתרונות הרגולציה

התקנות החדשות של משרד הבריאות מגדירות את הדרישות הרצויותמהיצרן ומהמשווק על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים.

השינוי בתקנות התמרוקים עשוי להביא להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים על יצרנים ויבואנים ולצמצום העומסים בהליך רישום התמרוקים- אותו מחויב לעבור כל יצרן, יבואן ומשווק תמרוקים בישראל.

על פי פקודת הרוקחים של משרד הבריאות, לכל תמרוק המשווק בישראל יהיה נציג אחראי בישראל. "נציג אחראי" יהיה זה שייצג את היבואן/יצרן במשרד הבריאות וכן את משרד הבריאות מול הארגון. היתרון העיקרי הוא קיצור משמעותי של משך הזמן לאישור שיווק תמרוקים והשקת מוצרי הקוסמטיקה לשוק בישראל.

חסרונות הרגולציה

היצרנים צריכים להחזיק "תיק קוסמטיקה" לכל מוצר, שכולל כל מידע רלוונטי על מרכיביו ועל אופן ייצורו. היצרנים צריכים להיות ערוכים בכל רגע נתון לביקורות שעורכת מועצת הבריאות האירופית במפעלים ובמדפי רשתות השיווק.

בנוסף, במסגרת התקנות החדשות הוגדרו מדינות מסוימות שעד כה ניתן לייבא מהם ולפי הרגולציה החדשה, לא יהיה ניתן יותר לייבא מהם.

רגולציה בענף התמרוקים

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop