0
sync logo
SYNCבלוג משרד הבריאות

קנאביס רפואי הוכר כענף חקלאי - מה המשמעות?

ספטמבר 2017

שר החקלאות, אורי אריאל, הודיע ב- 18/9/17 כי משרד החקלאות בוחר להכיר בגידול קנאביס רפואי כענף חקלאי. למען הבנת עוצמת המשמעות, כדאי לדעת שהפעם האחרונה בה הוכרז ענף כענף חקלאי הייתה לפני עשור, אז הוכרז ענף הסוסים. במסגרת השינוי הצפוי במסגרת הגדרת הענף כחקלאי, יוכלל קנאביס רפואי כמוצר חקלאי ברמת איכות רפואית גבוהה - Medical Grade Cannabis.


המשמעות עבור חקלאים שיגדלו קנאביס לשימוש רפואי
היא רבה מאחר ומשרד החקלאות יסייע להם בתמיכה, מענקים, הקצאות מים והדרכה בגידול. מהלך זה בעצם יפתח פתח לקבל את כל האישורים ככל גידול חקלאי אחר ויעניק למגדלי קנאביס רפואי בישראל את ההטבות מהן נהנים יתר החקלאים. לדוג׳ מחיר מים לחקלאי נע סביב 2-3 ₪ לקוב מים לעומת כ- 16 ₪.

על פי תחשיבי משרד החקלאות, עלות הקמה של חוות קנאביס עומד על כ-1.5 מיליון שקל לדונם, והתשואה לגידול קנאביס רווחית כאשר יהיו בבעלות המגדל 4 דונם לפחות, ונאמדת בכ-380 אלף ₪ לדונם לשנה.

במשרד החקלאות מעריכים כי מספר מגדלי הקנאביס צפוי לעמוד על 15-20 מגדלים בלבד, מה שיהפוך את החוות לרווחיות במיוחד...

שר החקלאות, אורי אריאל הוסיף : "למותר לציין כי הגידול יתנהל בהתאם לאמות מידה החקלאיות הראויות IMC-GAP שיפורסמו על ידי משרד החקלאות...כמו כן הוריתי למשרדי ולמנהל המחקר החקלאי להמשיך בשיתוף פעולה בתחום המו"פ החקלאי לקידום המחקר החקלאי והבסיסי והיישומי בתחום הקנאביס".

 

 

מעוניין בפרטים נוספים בנושא הקנאביס הרפואי? השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם.

cross
0
    0
    עגלה ריקהחזרה לחנות